Traduceri

Cod act: CEDO-29218/05

 • Status: Tradus

Cod act: CEDO-24400/04

 • Status: Tradus

Cod act: CEDO-37805/05

 • Status: Tradus

Cod act: CEDO-26766/05

 • Status: Tradus

Cod act: CEDO-5849/72(B)

 • Titlu original:
  "completare la APPLICATION/REQUETE N° 5849/72 Christian MULLER v/AUSTRIA"
  Status: Tradus

Cod act: 62004J0177

 • Titlu original:
  "Judgment of the Court (Grand Chamber) of 14 March 2006. Commission of the European Communities v French Republic. Failure of a Member State to fulfil obligations - Directive 85/374/EEC - Product liability - Judgment of the Court finding a failure to fulfil obligations - Failure to take measures to comply - Article 228 EC - Financial penalties - Partial compliance with the judgment during the proceedings." C-177/04
  Titlu tradus:
  „Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 14 martie 2006. Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze. Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru – Directiva 85/374/CEE – Răspunderea pentru produsele cu defect – Hotărârea Curţii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor – Neexecutare – Articolul 228 CE – Sancţiuni pecuniare – Executarea parţială a hotărârii în cursul procedurii." C 177/04
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: 62004J0317

 • Titlu original:
  "Judgment of the Court (Grand Chamber) of 30 May 2006. European Parliament v Council of the European Union (C-317/04) and Commission of the European Communities (C-318/04). Protection of individuals with regard to the processing of personal data - Air transport - Decision 2004/496/EC - Agreement between the European Community and the United States of America - Passenger Name Records of air passengers transferred to the United States Bureau of Customs and Border Protection - Directive 95/46/EC - Article 25 - Third countries - Decision 2004/535/EC - Adequate level of protection." Joined cases C-317/04 and C-318/04
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 30 mai 2006 Parlamentul European împotriva Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Comunităţilor Europene „Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal - Transport aerian — Decizia 2004/496/CE - Acord între Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii – Dosare ale pasagerilor aerieni transferate la Biroul vamal şi de protecţie a frontierei Statelor Unite ale Americii - Directiva 95/46/CE - Articolul 25 –State terţe - Decizia 2004/535/CE – Nivel de protecţie adecvat” Cauzele conexate C-317/04 şi C-318/04
  Status: Mixt

Cod act: CEDO-21122/02

 • Titlu original:
  "Maria MARINESCU contre la Roumanie"
  Titlu tradus:
  Secţia a treia DECIZIE cu privire la admisibilitatea cererii nr. 21122/02 prezentată de Maria MARINESCU împotriva României
  Status: Revizie juridica

Cod act: CEDO-33762/05

 • Titlu original:
  "THIRD SECTION DECISION AS TO THE ADMISSIBILITY OF Application no. 33762/05 by Gheorghe ERIMESCU against Romania"
  Titlu tradus:
  Secţia a treia DECIZIE cu privire la admisibilitatea cererii nr. 33762/05 prezentată de Gheorghe ERIMESCU împotriva României
  Status: Revizie juridica

Cod act: CEDO-9718/03

 • Titlu original:
  "THIRD SECTION CASE OF GEORGEL AND GEORGETA STOICESCU v. ROMANIA (Application no. 9718/03) JUDGMENT STRASBOURG 26 July 2011"
  Titlu tradus:
  Secţia a treia CAUZA GEORGEL ŞI GEORGETA STOICESCU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (Cererea nr. 9718/03) Hotărâre Strasbourg 26 iulie 2011
  Status: Revizie juridica