Traduceri

Cod act: 61982J0271

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 22 September 1983. Vincent Rodolphe Auer v Ministere public. Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Colmar - France. Veterinary surgeons - Freedom of establishment - Direct effect of directives. Case 271/82.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (PRIMA CAMERĂ) DIN 22 SEPTEMBRIE 19831 Vincent Rodolphe Auer împotriva Ministere public (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour d'appel din Colmar) „Medici veterinari – libertate de stabilire – efectul direct al directivelor” Cauza 271/82
  Status: Mixt

Cod act: 62003J0068

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 27 May 2004. Staatssecretaris van Financiën v D. Lipjes. Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad der Nederlanden - Netherlands. Sixth VAT Directive - Article 28b(E)(3) - Services by intermediaries - Place of supply Case C-68/03
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 27 mai 2004 Staatssecretaris van Financiën împotriva D. Lipjes Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad der Nederlanden A şasea Directivă TVA – Articolul 28 b E alineatul (3) – Servicii de intermediere – Locul de efectuare a prestării Cauza C-68/03
  Status: Mixt

Cod act: 61979J0157

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 3 July 1980. Regina v Stanislaus Pieck. Reference for a preliminary ruling: Pontypridd Magistrates' Court (Wales) - United Kingdom. Right of residence of Community citizens. Case 157/79.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (PRIMA CAMERĂ) DIN 3 IULIE 1980 Regina împotriva lui Stanislaus Pieck (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Pontypridd Magistrates' Court) „Dreptul de şedere al resortisanţilor comunitari” Cauza 157/79
  Status: Mixt

Cod act: 62005J0290

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 5 October 2006. Ákos Nádasdi v Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-290/05) and Ilona Németh v Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-333/05). References for a preliminary ruling: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság and Bács-Kiskun Megyei Bíróság - Hungary. Internal taxation - Registration duty on motor vehicles - Used motor vehicles - Importation. Joined cases C-290/05 and C-333/05
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) din 5 octombrie 2006 Ákos Nádasdi împotriva Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága şi Ilona Németh împotriva Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (cereri de pronunţare a unor hotărâri preliminare, formulate de Hajdú-Bihar Megyei Bíróság şi de Bács-Kiskun Megyei Bíróság) „Impozite interne – Taxă de înmatriculare a autovehiculelor – Autovehicule de ocazie – Import” Cauzele conexate C-290/05 şi C-333/05
  Status: Mixt

Cod act: 61989J0011

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 6 June 1990. Unifert Handels GmbH v Hauptzollamt Münster. Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany. Customs value of goods - Transaction value - Demurrage charges. Case C-11/89.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (prima cameră) din 6 iunie 1990 Unifert Handels GmbH împotriva Hauptzollamt Münster (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesfinanzhof) „Valoare în vamă — Valoarea tranzacţiei — Contrastalii” Cauza C-11/89
  Status: Tradus

Cod act: 62004J0520

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 9 November 2006. Pirkko Marjatta Turpeinen. Reference for a preliminary ruling: Korkein hallinto-oikeus - Finland. Freedom of movement for persons - Income tax - Retirement pension - Higher rate of tax for retired persons residing in another Member State. Case C-520/04
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) din 9 noiembrie 2006 Procedură iniţiată de Pirkko Marjatta Turpeinen (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Korkein hallinto-oikeus) „Libera circulaţie a persoanelor – Impozit pe venit – Pensie de retragere – Impozitarea mai mare a pensionarilor care au reşedinţa într-un alt stat membru” Cauza C-520/04
  Status: Mixt

Cod act: 62002J0184

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 9 September 2004. Kingdom of Spain (C-184/02) and Republic of Finland (C-223/02) v European Parliament and Council of the European Union.Directive 2002/15/CE - Organisation of the working time of road transport workers - Self-employed drivers - Legal basis - Freedom to pursue an occupation - Principle of equal treatment - Proportionality - Obligation to state reasons. Case C-184/02 and C-223/02
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Prima cameră) din 9 septembrie 2004 Regatul Spaniei şi Republica Finlanda împotriva Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene „Directiva 2002/15/CE – Organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activităţi în domeniul transportului rutier – Conducători auto independenţi – Bază juridică – Libera exercitare a unei profesii – Principiul tratamentului egal – Proporţionalitate – Obligaţie de motivare” Cauzele conexate C-184/02 şi C-223/02
  Status: Mixt

Cod act: 61985J0121

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 11 March 1986. Conegate Limited v HM Customs & Excise. Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice, Queen's Bench Division - United Kingdom. Restrictions on imports - Grounds of public morality. Case 121/85.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a patra) 11 martie 1986 Conegate Limited împotriva HM Customs & Excise (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de High Court of Justice) „Restricţii la importuri —Motive de moralitate publică” Cauza 121/85
  Status: Mixt

Cod act: 61982J0152

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 13 July 1983. Sandro Forcheri and his wife Marisa Forcheri, née Marino, v Belgian State and asbl Institut Supérieur de Sciences Humaines Appliquées - Ecole Ouvriere Supérieure. Reference for a preliminary ruling: Justice de paix de Bruxelles (4e canton) - Belgium. Further education - Additional enrolment fee. Case 152/82.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (A PATRA CAMERĂ) DIN 13 IULIE 1983 Sandro Forcheri şi Marisa Marino, casatorita Forcheri, împotriva statului belgian şi a Asbl Institut supérieur de sciences humaines aplicate — École ouvriere supérieure (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de juge de paix din cel de-al patrulea canton din Bruxelles) Învăţământ superior — drept de înscriere suplimentar“ Cauza 152/82
  Status: Mixt

Cod act: 61984J0047

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 21 May 1985. Staatssecretaris van Financiën v Gaston Schul Douane-Expediteur BV. Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad - Netherlands. Turnover tax on the importation of goods supplied by private persons. Case 47/84.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (A PATRA CAMERĂ) DIN 21 MAI 1985 Secretarul de stat pentru Finanţe împotriva Gaston Schul Douane-Expéditeur BV (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad din Ţările de Jos) „Impozitul pe cifra de afaceri la importul de produse livrate de persoane de drept privat” Cauza 47/84
  Status: Mixt