Traduceri

Cod act: roordin_145/2002

 • Titlu original:
  ORDIN nr. 145 din 8 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea si calitatea vinurilor aromatizate, a bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, destinate comercializarii pentru consumul uman
  Titlu tradus:
  ORDER No 145 of 8 April 2002 concerning the approval of the Regulation laying down the rules on the nature, content, origin, production, packaging, labelling, marking and quality of flavoured wines, flavoured wine-based drinks and flavoured wine-product cocktails, intended for commercialisation for human consumption
  Status: Mixt

Cod act: roordin_268/2003

 • Titlu original:
  ORDIN nr. 268 din 10 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea si prezentarea bauturilor spirtoase
  Titlu tradus:
  ORDER No 268 on 10 April 2003 concerning the approval of the Regulation laying down the rules on the definition, description and presentation of spirit drinks
  Status: Mixt

Cod act: roOUG-113/1999

 • Titlu original:
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1998
  Titlu tradus:
  ORDINANCE No. 113 of 30 June 1999 amending and supplementing several regulations based on Government Ordinance No. 61/1998
  Status: Mixt

Cod act: roOUG-200/2000

 • Titlu original:
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
  Titlu tradus:
  EMERGENCY ORDINANCE on the classification, labelling and packaging of dangerous chemical substances and preparations
  Status: Mixt

Cod act: roOUG-28/1999

 • Titlu original:
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  Titlu tradus:
  EMERGENCY ORDINANCE No. 28 of 25 March 1999 on the obligation of the economic operators to use electronic fiscal cash registers (GEO28/1999)
  Status: Mixt

Cod act: roOG-119/1999

 • Titlu original:
  ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
  Titlu tradus:
  ORDINANCE NO.119 of 31 August 1999 on Internal Audit and Preliminary Financial Control
  Status: Mixt

Cod act: roOG-15/1996

 • Titlu original:
  ORDONANŢA Nr. 15 din 23 ianuarie 1996 privind intărirea disciplinei financiar-valutare
  Titlu tradus:
  ORDINANCE No. 15 of 23 January 1996 on strengthening the financial and foreign currency discipline
  Status: Mixt

Cod act: roOG-18/1994

 • Titlu original:
  ORDONANŢA Nr. 18 din 21 ianuarie 1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici
  Titlu tradus:
  ORDINANCE No. 18 of 21 January 1994 on measures for the strengthening of the financial discipline of economic operators
  Status: Mixt

Cod act: roOG-23/1995

 • Titlu original:
  ORDONANŢA nr. 23 din 11 august 1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice (*** Republicată)
  Titlu tradus:
  ORDINANCE No. 23 of 11 August 1995 *** Republished on the establishment of the marking system for cigarettes, tobacco and alcoholic products
  Status: Mixt

Cod act: roOG-58/2002

 • Titlu original:
  ORDONANŢA Nr. 58 din 22 august 2002 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001
  Titlu tradus:
  ORDINANCE No 58 of 22 August 2002 amending and supplementing Law No 195/2001 on volunteering
  Status: Mixt