Traduceri

Cod act: roOUG-228/2008

 • Titlu original:
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  Titlu tradus:
  EMERGENCY ORDINANCE No 228 of 30 December 2008 for amending and completing certain normative acts
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roOUG-28/1999

 • Titlu original:
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  Titlu tradus:
  EMERGENCY ORDINANCE No. 28 of 25 March 1999 on the obligation of the economic operators to use electronic fiscal cash registers (GEO28/1999)
  Status: Mixt

Cod act: roOUG-34/2006

 • Titlu original:
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  Titlu tradus:
  Government Emergency Ordinance no 34 of 19 Aprili 2006 regarding the award of the public procurement contracts, public works concession contracts and services concession contracts
  Status: Tradus

Cod act: roOUG-72/2009

 • Titlu original:
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  Titlu tradus:
  EMERGENCY ORDINANCE No 72 of 17 June 2009 for amending and supplementing the Government Emergency Ordinance No 34/2006 regarding the award of the public procurement contracts, public works concession contracts and services concession contracts
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roOUG-94/2007

 • Titlu original:
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  Titlu tradus:
  GOVERNMENT EMERGENCY ORDINANCE no. 94 of September 26th, 2007 For amending and supplementing Government's Emergency Ordinance no. 34/2006 regarding the award of public procurement contracts works concession contracts and services concession contracts
  Status: Tradus

Cod act: roOG-119/1999

 • Titlu original:
  ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
  Titlu tradus:
  ORDINANCE NO.119 of 31 August 1999 on Internal Audit and Preliminary Financial Control
  Status: Mixt

Cod act: roOG-15/1996

 • Titlu original:
  ORDONANŢA Nr. 15 din 23 ianuarie 1996 privind intărirea disciplinei financiar-valutare
  Titlu tradus:
  ORDINANCE No. 15 of 23 January 1996 on strengthening the financial and foreign currency discipline
  Status: Mixt

Cod act: roOG-18/1994

 • Titlu original:
  ORDONANŢA Nr. 18 din 21 ianuarie 1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici
  Titlu tradus:
  ORDINANCE No. 18 of 21 January 1994 on measures for the strengthening of the financial discipline of economic operators
  Status: Mixt

Cod act: roOG-23/1995

 • Titlu original:
  ORDONANŢA nr. 23 din 11 august 1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice (*** Republicată)
  Titlu tradus:
  ORDINANCE No. 23 of 11 August 1995 *** Republished on the establishment of the marking system for cigarettes, tobacco and alcoholic products
  Status: Mixt

Cod act: roOG-58/2002

 • Titlu original:
  ORDONANŢA Nr. 58 din 22 august 2002 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001
  Titlu tradus:
  ORDINANCE No 58 of 22 August 2002 amending and supplementing Law No 195/2001 on volunteering
  Status: Mixt