Traduceri

Cod act: 61988J0175

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 8 May 1990. Klaus Biehl v Administration des contributions du grand-duché de Luxembourg. Reference for a preliminary ruling: Conseil d'État du Grand-duché de Luxembourg. Free movement of workers - Discrimination - Residence condition imposed by national legislation for obtaining a tax refund. Case C-175/88.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (A CINCEA CAMERĂ) din 8 mai 1990 Klaus Biehl împotriva Administration des contributions du grand-duché de Luxembourg (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Conseil d'État al Marelui Ducat al Luxemburgului) „Discriminare – Condiţii de reşedinţă impuse de o legislaţie naţională pentru a obţine rambursarea unui impozit“ Cauza C-175/88
  Status: Mixt

Cod act: 61998J0357

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 9 November 2000. The Queen v Secretary of State for the Home Department, ex parte Nana Yaa Konadu Yiadom. Reference for a preliminary ruling: Court of Appeal (England & Wales) - United Kingdom. Freedom of movement of persons - Derogations - Decisions regarding foreign nationals - Temporary admission - Judicial safeguards - Legal remedies - Articles 8 and 9 of Directive 64/221/EEC. Case C-357/98.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) din 9 noiembrie 2000 The Queen împotriva Secretary of State for the Home Department, ex parte Nana Yaa Konadu Yiadom [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Court of Appeal (England & Wales)] „Libera circulaţie a persoanelor – Derogări – Hotărâri în materie de poliţie pentru străini – Admitere temporară – Garanţii jurisdicţionale – Căi de atac – Articolele 8 şi 9 din Directiva 64/221/CEE” Cauza C-357/98
  Status: Mixt

Cod act: 61988J0265

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 12 December 1989. Criminal proceedings against Lothar Messner. Reference for a preliminary ruling: Pretura di Volterra - Italy. Free movement of persons - Declaration of residence. Case C-265/88.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (prima cameră) din 12 decembrie 1989 Procedură penală împotriva lui Lothar Messner (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Pretura di Volterra) „Libera circulaţie a persoanelor – Declaraţie de şedere” Cauza C-265/88
  Status: Mixt

Cod act: 61983J0261

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 12 July 1984. Carmela Castelli v Office National des Pensions pour Travailleurs Salariés (ONPTS). Reference for a preliminary ruling: Cour du travail de Liege - Belgium. Guaranteed income for old persons - Equal treatment. Case 261/83.
  Titlu tradus:
  HOTARÂREA CURŢII (PRIMA CAMERĂ) DIN 12 IULIE 1984 Carmela Castelli împotriva Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS) (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulata de Cour du travail din Liege) „Venit garantat pentru persoanele în vârstă - Tratament egal” Cauza 261/83
  Status: Mixt

Cod act: 62002J0175

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 13 January 2005. F. J. Pape v Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad der Nederlanden - Netherlands. State aid - Article 93(3) of the EC Treaty (now Article 88(3) EC)- Planned aid - Prohibition on the implementation of planned measures before the Commission's final decision - Tax partly earmarked for financing the aid measure - Tax imposed before approval of the aid. Case C-175/02.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 13 ianuarie 2005 F. J. Pape împotriva Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad der Nederlanden) Ajutoare de stat – Articolul 93 alineatul (3) din Tratatul CE [devenit articolul 88 alineatul (3) CE] – Plan de ajutoare – Interdicţia de a pune în aplicare măsurile planificate înainte de decizia finală a Comisiei – Taxă destinată parţial finanţării măsurii de ajutor – Taxă introdusă înainte de aplicarea ajutorului Cauza C-175/02.
  Status: Mixt

Cod act: 62002J0036

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 14 October 2004. Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH v Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn. Reference for a preliminary ruling: Bundesverwaltungsgericht - Germany. Freedom to provide services - Free movement of goods - Restrictions - Public policy - Human dignity - Protection of fundamental values laid down in the national constitution - "Playing at killing'. Case C-36/02
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 14 octombrie 2004. Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH împotriva Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesverwaltungsgericht - Germania. Libertatea de a presta servicii - Libera circulaţie a mărfurilor - Restricţii - Ordine publică - Demnitate umană - Protejarea valorilor fundamentale consacrate de constituţia naţională - „Jocul de-a omorâtul". Cauza C-36/02
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: 62002J0365

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 15 July 2004. Marie Lindfors. Reference for a preliminary ruling: Korkein hallinto-oikeus - Finland. Directive 83/183/EEC - Transfer of residence from one Member State to another - Tax levied before registration or bringing into use of a vehicle. Case C-365/02
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 15 iulie 2004 Marie Lindfors Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare: Korkein hallinto-oikeus-Finlanda Directiva 83/183/CEE – Transfer de reşedinţă dintr-un stat membru în alt stat membru – Taxă percepută înainte de înmatricularea sau punerea în circulaţie a unui vehicul Cauza C-365/02
  Status: Mixt

Cod act: 62004J0234

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 16 March 2006. Rosmarie Kapferer v Schlank & Schick GmbH. Reference for a preliminary ruling: Landesgericht Innsbruck - Austria. Jurisdiction in civil matters - Regulation (EC) No 44/2001- Interpretation of Article 15 - Jurisdiction over consumer contracts - Prize notification - Misleading advertising - Judgment on jurisdiction - Res judicata - Review on appeal - Legal certainty - Primacy of Community law - Article 10 EC. Case C-234/04
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Prima Cameră) din 16 martie 2006 Rosmarie Kapferer împotriva Schlank & Schick GmbH (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht Innsbruck, Austria) „Competenţă judiciară în materie civilă – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Interpretarea articolului 15 – Competenţă în materie de contracte încheiate de consumatori – Promisiunea unui câştig – Publicitate înşelătoare – Decizia judiciară de pronunţare asupra competenţei – Autoritatea de lucru judecat – Recurs – Certitudine juridică – Supremaţia dreptului comunitar – Articolul 10 din Tratatul CE” Cauza C-234/04
  Status: Mixt

Cod act: 61989J0079

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 18 April 1991. Brown Boveri & Cie AG v Hauptzollamt Mannheim. Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany. Customs value of goods - Value of softwarer and carrier media. Case C-79/89.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (prima cameră) din 18 aprilie 1991 Brown Boveri & Cie AG împotriva Hauptzollamt Mannheim (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesfinanzhof) „Valoarea în vamă a mărfurilor - Valoarea programului de calculator şi al suporturilor informatice” Cauza C-79/89
  Status: Tradus

Cod act: 61984J0094

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 20 June 1985. Office national de l'emploi v Joszef Deak. Reference for a preliminary ruling: Cour du travail de Liege - Belgium. Social security - Unemployment benefits - Members of a worker's family. Case 94/84.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 20 iunie 1985 Office national de l’emploi împotriva Joszef Deak [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour du travail, Liège (Franţa)] „Securitate socială—Indemnizaţii de şomaj—Membrii familiei unui lucrător” Cauza 94/84
  Status: Mixt