Traduceri

Cod act: 61983J0261

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 12 July 1984. Carmela Castelli v Office National des Pensions pour Travailleurs Salariés (ONPTS). Reference for a preliminary ruling: Cour du travail de Liege - Belgium. Guaranteed income for old persons - Equal treatment. Case 261/83.
  Titlu tradus:
  HOTARÂREA CURŢII (PRIMA CAMERĂ) DIN 12 IULIE 1984 Carmela Castelli împotriva Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS) (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulata de Cour du travail din Liege) „Venit garantat pentru persoanele în vârstă - Tratament egal” Cauza 261/83
  Status: Mixt

Cod act: 62002J0175

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 13 January 2005. F. J. Pape v Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad der Nederlanden - Netherlands. State aid - Article 93(3) of the EC Treaty (now Article 88(3) EC)- Planned aid - Prohibition on the implementation of planned measures before the Commission's final decision - Tax partly earmarked for financing the aid measure - Tax imposed before approval of the aid. Case C-175/02.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 13 ianuarie 2005 F. J. Pape împotriva Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad der Nederlanden) Ajutoare de stat – Articolul 93 alineatul (3) din Tratatul CE [devenit articolul 88 alineatul (3) CE] – Plan de ajutoare – Interdicţia de a pune în aplicare măsurile planificate înainte de decizia finală a Comisiei – Taxă destinată parţial finanţării măsurii de ajutor – Taxă introdusă înainte de aplicarea ajutorului Cauza C-175/02.
  Status: Mixt

Cod act: 62002J0036

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 14 October 2004. Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH v Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn. Reference for a preliminary ruling: Bundesverwaltungsgericht - Germany. Freedom to provide services - Free movement of goods - Restrictions - Public policy - Human dignity - Protection of fundamental values laid down in the national constitution - "Playing at killing'. Case C-36/02
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 14 octombrie 2004. Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH împotriva Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesverwaltungsgericht - Germania. Libertatea de a presta servicii - Libera circulaţie a mărfurilor - Restricţii - Ordine publică - Demnitate umană - Protejarea valorilor fundamentale consacrate de constituţia naţională - „Jocul de-a omorâtul". Cauza C-36/02
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: 62002J0365

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 15 July 2004. Marie Lindfors. Reference for a preliminary ruling: Korkein hallinto-oikeus - Finland. Directive 83/183/EEC - Transfer of residence from one Member State to another - Tax levied before registration or bringing into use of a vehicle. Case C-365/02
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 15 iulie 2004 Marie Lindfors Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare: Korkein hallinto-oikeus-Finlanda Directiva 83/183/CEE – Transfer de reşedinţă dintr-un stat membru în alt stat membru – Taxă percepută înainte de înmatricularea sau punerea în circulaţie a unui vehicul Cauza C-365/02
  Status: Mixt

Cod act: 62004J0234

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 16 March 2006. Rosmarie Kapferer v Schlank & Schick GmbH. Reference for a preliminary ruling: Landesgericht Innsbruck - Austria. Jurisdiction in civil matters - Regulation (EC) No 44/2001- Interpretation of Article 15 - Jurisdiction over consumer contracts - Prize notification - Misleading advertising - Judgment on jurisdiction - Res judicata - Review on appeal - Legal certainty - Primacy of Community law - Article 10 EC. Case C-234/04
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Prima Cameră) din 16 martie 2006 Rosmarie Kapferer împotriva Schlank & Schick GmbH (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht Innsbruck, Austria) „Competenţă judiciară în materie civilă – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Interpretarea articolului 15 – Competenţă în materie de contracte încheiate de consumatori – Promisiunea unui câştig – Publicitate înşelătoare – Decizia judiciară de pronunţare asupra competenţei – Autoritatea de lucru judecat – Recurs – Certitudine juridică – Supremaţia dreptului comunitar – Articolul 10 din Tratatul CE” Cauza C-234/04
  Status: Mixt

Cod act: 61989J0079

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 18 April 1991. Brown Boveri & Cie AG v Hauptzollamt Mannheim. Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany. Customs value of goods - Value of softwarer and carrier media. Case C-79/89.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (prima cameră) din 18 aprilie 1991 Brown Boveri & Cie AG împotriva Hauptzollamt Mannheim (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesfinanzhof) „Valoarea în vamă a mărfurilor - Valoarea programului de calculator şi al suporturilor informatice” Cauza C-79/89
  Status: Tradus

Cod act: 61984J0094

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 20 June 1985. Office national de l'emploi v Joszef Deak. Reference for a preliminary ruling: Cour du travail de Liege - Belgium. Social security - Unemployment benefits - Members of a worker's family. Case 94/84.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 20 iunie 1985 Office national de l’emploi împotriva Joszef Deak [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour du travail, Liège (Franţa)] „Securitate socială—Indemnizaţii de şomaj—Membrii familiei unui lucrător” Cauza 94/84
  Status: Mixt

Cod act: 61982J0271

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 22 September 1983. Vincent Rodolphe Auer v Ministere public. Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Colmar - France. Veterinary surgeons - Freedom of establishment - Direct effect of directives. Case 271/82.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (PRIMA CAMERĂ) DIN 22 SEPTEMBRIE 19831 Vincent Rodolphe Auer împotriva Ministere public (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour d'appel din Colmar) „Medici veterinari – libertate de stabilire – efectul direct al directivelor” Cauza 271/82
  Status: Mixt

Cod act: 62003J0068

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 27 May 2004. Staatssecretaris van Financiën v D. Lipjes. Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad der Nederlanden - Netherlands. Sixth VAT Directive - Article 28b(E)(3) - Services by intermediaries - Place of supply Case C-68/03
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 27 mai 2004 Staatssecretaris van Financiën împotriva D. Lipjes Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad der Nederlanden A şasea Directivă TVA – Articolul 28 b E alineatul (3) – Servicii de intermediere – Locul de efectuare a prestării Cauza C-68/03
  Status: Mixt

Cod act: 61979J0157

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 3 July 1980. Regina v Stanislaus Pieck. Reference for a preliminary ruling: Pontypridd Magistrates' Court (Wales) - United Kingdom. Right of residence of Community citizens. Case 157/79.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (PRIMA CAMERĂ) DIN 3 IULIE 1980 Regina împotriva lui Stanislaus Pieck (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Pontypridd Magistrates' Court) „Dreptul de şedere al resortisanţilor comunitari” Cauza 157/79
  Status: Mixt