Traduceri

Cod act: roL-82/1991

 • Titlu original:
  LEGE Nr. 82 din 24 decembrie 1991- Legea contabilităţii REPUBLICATĂ
  Titlu tradus:
  LAW no. 82 of 24 December 1991 *** Republished Accounting Law no 82/1991
  Status: Mixt

Cod act: roL-87/1994

 • Titlu original:
  LEGE Nr. 87 din 18 octombrie 1994 pentru combaterea evaziunii fiscale
  Titlu tradus:
  LAW No. 87 of 18 October 1994 on combatting fiscal evasion
  Status: Mixt

Cod act: roordin 301/22.12.2006

 • Titlu original:
  ORDIN nr 301 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor privind procedurile de înregistrare a activităţilor de vânzare directa de produse primare, a activităţilor de vânzare cu amănuntul şi a activităţilor de fabricare a alimentelor
  Titlu tradus:
  ORDER No 301 of 22 December 2006 on the approval of the Sanitary Veterinary and Food Safety Rule concerning the procedures of registering activities of primary products direct selling, of retail sale and food production
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roordin_145/2002

 • Titlu original:
  ORDIN nr. 145 din 8 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea si calitatea vinurilor aromatizate, a bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, destinate comercializarii pentru consumul uman
  Titlu tradus:
  ORDER No 145 of 8 April 2002 concerning the approval of the Regulation laying down the rules on the nature, content, origin, production, packaging, labelling, marking and quality of flavoured wines, flavoured wine-based drinks and flavoured wine-product cocktails, intended for commercialisation for human consumption
  Status: Mixt

Cod act: roordin_268/2003

 • Titlu original:
  ORDIN nr. 268 din 10 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea si prezentarea bauturilor spirtoase
  Titlu tradus:
  ORDER No 268 on 10 April 2003 concerning the approval of the Regulation laying down the rules on the definition, description and presentation of spirit drinks
  Status: Mixt

Cod act: roOUG-23/2009

 • Titlu original:
  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
  Status: Revizie juridica

Cod act: roOUG-113/1999

 • Titlu original:
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1998
  Titlu tradus:
  ORDINANCE No. 113 of 30 June 1999 amending and supplementing several regulations based on Government Ordinance No. 61/1998
  Status: Mixt

Cod act: roOUG-143/2008

 • Titlu original:
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  Titlu tradus:
  EMERGENCY ORDINANCE No 143 of 28 October 2008 for amending and supplementing the Government Emergency Ordinance No 34/2006 regarding the award of the public procurement contracts, public works concession contracts and services concession contracts
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roOUG-19/2009

 • Titlu original:
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele masuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice
  Titlu tradus:
  EMERGENCY ORDINANCE No 19 of 7 March 2009 on certain measures in the field of the legislation regarding public procurement
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roOUG-200/2000

 • Titlu original:
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
  Titlu tradus:
  EMERGENCY ORDINANCE on the classification, labelling and packaging of dangerous chemical substances and preparations
  Status: Mixt