Traduceri

Cod act: roL-273/2004

 • Titlu original:
  LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 privind regimul juridic al adoptiei
  Titlu tradus:
  Law no. 273 of 21/06/2004 on the legal status of adoption
  Status: Mixt

Cod act: roL-30/1991

 • Titlu original:
  LEGE Nr. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare
  Titlu tradus:
  LAW No. 30 of 22 March 1991 on the organisation and operation of financial control and the Anti-fraud Squad
  Status: Mixt

Cod act: roL-300/2002

 • Titlu original:
  LEGE nr. 300 din 17 mai 2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor
  Titlu tradus:
  LAW No 300 of 17 May 2002 concerning the legal regime of the precursors used for illicit drug production
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roL-32/2000

 • Titlu original:
  LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
  Titlu tradus:
  LAW No.32 of 3 April 2000 on insurance companies and insurance supervision
  Status: Mixt

Cod act: roL-339/2005

 • Titlu original:
  LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
  Titlu tradus:
  LAW No 339 of 29 November 2005 concerning the legal regime of plants, narcotic drugs and psychotropic substances, and narcotic and psychotropic preparations
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roL-381/2004

 • Titlu original:
  LEGE nr. 381 din 28 septembrie 2004 privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri
  Titlu tradus:
  LAW No 381 of 28 September 2004 concerning certain financial measures in the field of prevention and fight against illicit drug trafficking and use
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roL-64/1999

 • Titlu original:
  LEGE nr. 64 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
  Titlu tradus:
  LAW No. 64 of 15 April 1999 for the approval of Government Ordinance No. 70/1997 on the fiscal control
  Status: Mixt

Cod act: roL-82/1991

 • Titlu original:
  LEGE Nr. 82 din 24 decembrie 1991- Legea contabilităţii REPUBLICATĂ
  Titlu tradus:
  LAW no. 82 of 24 December 1991 *** Republished Accounting Law no 82/1991
  Status: Mixt

Cod act: roL-87/1994

 • Titlu original:
  LEGE Nr. 87 din 18 octombrie 1994 pentru combaterea evaziunii fiscale
  Titlu tradus:
  LAW No. 87 of 18 October 1994 on combatting fiscal evasion
  Status: Mixt

Cod act: roordin 301/22.12.2006

 • Titlu original:
  ORDIN nr 301 din 22 decembrie 2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor privind procedurile de înregistrare a activităţilor de vânzare directa de produse primare, a activităţilor de vânzare cu amănuntul şi a activităţilor de fabricare a alimentelor
  Titlu tradus:
  ORDER No 301 of 22 December 2006 on the approval of the Sanitary Veterinary and Food Safety Rule concerning the procedures of registering activities of primary products direct selling, of retail sale and food production
  Status: Revizie lingvistica