Traduceri

Cod act: 61988J0175

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 8 May 1990. Klaus Biehl v Administration des contributions du grand-duché de Luxembourg. Reference for a preliminary ruling: Conseil d'État du Grand-duché de Luxembourg. Free movement of workers - Discrimination - Residence condition imposed by national legislation for obtaining a tax refund. Case C-175/88.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (A CINCEA CAMERĂ) din 8 mai 1990 Klaus Biehl împotriva Administration des contributions du grand-duché de Luxembourg (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Conseil d'État al Marelui Ducat al Luxemburgului) „Discriminare – Condiţii de reşedinţă impuse de o legislaţie naţională pentru a obţine rambursarea unui impozit“ Cauza C-175/88
  Status: Mixt

Cod act: 61988J0265

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 12 December 1989. Criminal proceedings against Lothar Messner. Reference for a preliminary ruling: Pretura di Volterra - Italy. Free movement of persons - Declaration of residence. Case C-265/88.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (prima cameră) din 12 decembrie 1989 Procedură penală împotriva lui Lothar Messner (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Pretura di Volterra) „Libera circulaţie a persoanelor – Declaraţie de şedere” Cauza C-265/88
  Status: Mixt

Cod act: 62002J0175

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 13 January 2005. F. J. Pape v Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad der Nederlanden - Netherlands. State aid - Article 93(3) of the EC Treaty (now Article 88(3) EC)- Planned aid - Prohibition on the implementation of planned measures before the Commission's final decision - Tax partly earmarked for financing the aid measure - Tax imposed before approval of the aid. Case C-175/02.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 13 ianuarie 2005 F. J. Pape împotriva Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Hoge Raad der Nederlanden) Ajutoare de stat – Articolul 93 alineatul (3) din Tratatul CE [devenit articolul 88 alineatul (3) CE] – Plan de ajutoare – Interdicţia de a pune în aplicare măsurile planificate înainte de decizia finală a Comisiei – Taxă destinată parţial finanţării măsurii de ajutor – Taxă introdusă înainte de aplicarea ajutorului Cauza C-175/02.
  Status: Mixt

Cod act: 62002J0036

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 14 October 2004. Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH v Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn. Reference for a preliminary ruling: Bundesverwaltungsgericht - Germany. Freedom to provide services - Free movement of goods - Restrictions - Public policy - Human dignity - Protection of fundamental values laid down in the national constitution - "Playing at killing'. Case C-36/02
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 14 octombrie 2004. Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH împotriva Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn. Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Bundesverwaltungsgericht - Germania. Libertatea de a presta servicii - Libera circulaţie a mărfurilor - Restricţii - Ordine publică - Demnitate umană - Protejarea valorilor fundamentale consacrate de constituţia naţională - „Jocul de-a omorâtul". Cauza C-36/02
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: 62002J0365

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 15 July 2004. Marie Lindfors. Reference for a preliminary ruling: Korkein hallinto-oikeus - Finland. Directive 83/183/EEC - Transfer of residence from one Member State to another - Tax levied before registration or bringing into use of a vehicle. Case C-365/02
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 15 iulie 2004 Marie Lindfors Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare: Korkein hallinto-oikeus-Finlanda Directiva 83/183/CEE – Transfer de reşedinţă dintr-un stat membru în alt stat membru – Taxă percepută înainte de înmatricularea sau punerea în circulaţie a unui vehicul Cauza C-365/02
  Status: Mixt

Cod act: 62004J0234

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 16 March 2006. Rosmarie Kapferer v Schlank & Schick GmbH. Reference for a preliminary ruling: Landesgericht Innsbruck - Austria. Jurisdiction in civil matters - Regulation (EC) No 44/2001- Interpretation of Article 15 - Jurisdiction over consumer contracts - Prize notification - Misleading advertising - Judgment on jurisdiction - Res judicata - Review on appeal - Legal certainty - Primacy of Community law - Article 10 EC. Case C-234/04
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Prima Cameră) din 16 martie 2006 Rosmarie Kapferer împotriva Schlank & Schick GmbH (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landgericht Innsbruck, Austria) „Competenţă judiciară în materie civilă – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Interpretarea articolului 15 – Competenţă în materie de contracte încheiate de consumatori – Promisiunea unui câştig – Publicitate înşelătoare – Decizia judiciară de pronunţare asupra competenţei – Autoritatea de lucru judecat – Recurs – Certitudine juridică – Supremaţia dreptului comunitar – Articolul 10 din Tratatul CE” Cauza C-234/04
  Status: Mixt

Cod act: 61984J0094

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 20 June 1985. Office national de l'emploi v Joszef Deak. Reference for a preliminary ruling: Cour du travail de Liege - Belgium. Social security - Unemployment benefits - Members of a worker's family. Case 94/84.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 20 iunie 1985 Office national de l’emploi împotriva Joszef Deak [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour du travail, Liège (Franţa)] „Securitate socială—Indemnizaţii de şomaj—Membrii familiei unui lucrător” Cauza 94/84
  Status: Mixt

Cod act: 61982J0271

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 22 September 1983. Vincent Rodolphe Auer v Ministere public. Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Colmar - France. Veterinary surgeons - Freedom of establishment - Direct effect of directives. Case 271/82.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (PRIMA CAMERĂ) DIN 22 SEPTEMBRIE 19831 Vincent Rodolphe Auer împotriva Ministere public (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour d'appel din Colmar) „Medici veterinari – libertate de stabilire – efectul direct al directivelor” Cauza 271/82
  Status: Mixt

Cod act: 61979J0157

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 3 July 1980. Regina v Stanislaus Pieck. Reference for a preliminary ruling: Pontypridd Magistrates' Court (Wales) - United Kingdom. Right of residence of Community citizens. Case 157/79.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (PRIMA CAMERĂ) DIN 3 IULIE 1980 Regina împotriva lui Stanislaus Pieck (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Pontypridd Magistrates' Court) „Dreptul de şedere al resortisanţilor comunitari” Cauza 157/79
  Status: Mixt

Cod act: 62005J0290

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (First Chamber) of 5 October 2006. Ákos Nádasdi v Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-290/05) and Ilona Németh v Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-333/05). References for a preliminary ruling: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság and Bács-Kiskun Megyei Bíróság - Hungary. Internal taxation - Registration duty on motor vehicles - Used motor vehicles - Importation. Joined cases C-290/05 and C-333/05
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) din 5 octombrie 2006 Ákos Nádasdi împotriva Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága şi Ilona Németh împotriva Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (cereri de pronunţare a unor hotărâri preliminare, formulate de Hajdú-Bihar Megyei Bíróság şi de Bács-Kiskun Megyei Bíróság) „Impozite interne – Taxă de înmatriculare a autovehiculelor – Autovehicule de ocazie – Import” Cauzele conexate C-290/05 şi C-333/05
  Status: Mixt