Traduceri

Cod act: roL-244/2002

 • Titlu original:
  LEGE nr. 244 din 11 aprilie 2002 viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole
  Titlu tradus:
  The Vine and Wine Law No 244 Of 11 April 2002 regarding the System of the Common Organisation of the Market in Wine
  Status: Mixt

Cod act: roL-272/2004

 • Titlu original:
  LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
  Titlu tradus:
  Law no. 272 of 21/06/2004 on the protection and promotion of the rights of the child
  Status: Mixt

Cod act: roL-273/2004

 • Titlu original:
  LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 privind regimul juridic al adoptiei
  Titlu tradus:
  Law no. 273 of 21/06/2004 on the legal status of adoption
  Status: Mixt

Cod act: roL-30/1991

 • Titlu original:
  LEGE Nr. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare
  Titlu tradus:
  LAW No. 30 of 22 March 1991 on the organisation and operation of financial control and the Anti-fraud Squad
  Status: Mixt

Cod act: roL-300/2002

 • Titlu original:
  LEGE nr. 300 din 17 mai 2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor
  Titlu tradus:
  LAW No 300 of 17 May 2002 concerning the legal regime of the precursors used for illicit drug production
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roL-32/2000

 • Titlu original:
  LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
  Titlu tradus:
  LAW No.32 of 3 April 2000 on insurance companies and insurance supervision
  Status: Mixt

Cod act: roL-337/2006

 • Titlu original:
  LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  Titlu tradus:
  Law 337/2006 for the approval of G.E.O. 34/2006
  Status: Tradus

Cod act: roL-339/2005

 • Titlu original:
  LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
  Titlu tradus:
  LAW No 339 of 29 November 2005 concerning the legal regime of plants, narcotic drugs and psychotropic substances, and narcotic and psychotropic preparations
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roL-381/2004

 • Titlu original:
  LEGE nr. 381 din 28 septembrie 2004 privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri
  Titlu tradus:
  LAW No 381 of 28 September 2004 concerning certain financial measures in the field of prevention and fight against illicit drug trafficking and use
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roL-64/1999

 • Titlu original:
  LEGE nr. 64 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
  Titlu tradus:
  LAW No. 64 of 15 April 1999 for the approval of Government Ordinance No. 70/1997 on the fiscal control
  Status: Mixt