Traduceri

Cod act: roHG-530/2001

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 530 din 7 iunie 2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum"
  Titlu tradus:
  DECISION approving the Legal Metrology Instructions (IML 8-01) on the pre-packaging by weight or by volume of certain products
  Status: Mixt

Cod act: roHG-560/2001

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 560 din 14 iunie 2001 privind unele măsuri pentru păstrarea confidenţialităţii unor ingrediente din compoziţia produselor cosmetice
  Titlu tradus:
  DECISION laying down certain measures for keeping the confidentiality of some ingredients included in the composition of cosmetic products
  Status: Mixt

Cod act: roHG-73/2005

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 73 din 27 ianuarie 2005 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2005-2012
  Titlu tradus:
  DECISION No 73 of 27 January 2005 concerning the approval of the National Anti-Drug Strategy 2005-2012
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roHG-860/2005

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 860 din 28 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare
  Titlu tradus:
  DECISION No 860 of 28 July 2005 for the approval of the Regulation for implementing the provisions of Law No 143/2000 concerning the prevention and fight against illicit drug trafficking and use, as subsequently amended and supplemented
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roL-143/2000

 • Titlu original:
  LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
  Titlu tradus:
  Law No 143 of 26 July 2000 concerning the fight against illicit drug trafficking and use
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roL-176/2000

 • Titlu original:
  LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale
  Titlu tradus:
  LAW on medical devices
  Status: Mixt

Cod act: roL-186/2007

 • Titlu original:
  LEGE nr. 186 din 13 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
  Titlu tradus:
  LAW No 186 of 13 June 2007 for the approval of Government Emergency Ordinance No 121/2006 on the legal regime of drug precursors
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roL-193/2000

 • Titlu original:
  LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori
  Titlu tradus:
  Law No. 193 of 6 November 2000 on unfair terms in consumer contracts
  Status: Mixt

Cod act: roL-244/2002

 • Titlu original:
  LEGE nr. 244 din 11 aprilie 2002 viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole
  Titlu tradus:
  The Vine and Wine Law No 244 Of 11 April 2002 regarding the System of the Common Organisation of the Market in Wine
  Status: Mixt

Cod act: roL-272/2004

 • Titlu original:
  LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
  Titlu tradus:
  Law no. 272 of 21/06/2004 on the protection and promotion of the rights of the child
  Status: Mixt