Traduceri

Cod act: CEDO-17979/05

 • Titlu original:
  AFFAIRE DUMITRAŞ c. ROUMANIE (Requête no 17979/05) ARRÊT STRASBOURG 28 juillet 2009
  Titlu tradus:
  CAUZA DUMITRAŞ ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (Cererea nr. 17979/05) HOTĂRÂRE STRASBOURG 28 iulie 2009
  Status: Revizie juridica

Cod act: CEDO-49234/99

 • Titlu original:
  AFFAIRE DUMITRU POPESCU c. ROUMANIE (No 1) (Requête no 49234/99) ARRÊT STRASBOURG 26 avril 2007 DÉFINITIF 26/07/2007
  Titlu tradus:
  CAUZA POPESCU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (Nr. 1) (Cererea nr. 49234/99) HOTĂRÂRE STRASBURG 26 aprilie 2007 HOTĂRÂRE DEFINITIVĂ 26/07/2007
  Status: Revizie juridica

Cod act: CEDO-10793/02

 • Titlu original:
  AFFAIRE DURA c. ROUMANIE (Requête no 10793/02) ARRÊT (Règlement amiable) STRASBOURG 21 juin 2007
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA din 21 iunie 2007 în Cauza Dura împotriva României (Cererea nr. 10793/02) Strasbourg
  Status: Revizie juridica

Cod act: CEDO-6098/03

 • Titlu original:
  AFFAIRE DURDAN c. ROUMANIE (Requête no 6098/03) ARRÊT STRASBOURG 26 avril 2007 DÉFINITIF 24/09/2007
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA din 26 aprilie 2007 în Cauza Durdan împotriva României (Cererea nr. 6098/03) Strasbourg HOTĂRÂRE DEFINITIVĂ 24/09/2007
  Status: Revizie juridica

Cod act: CEDO-32800/02

 • Titlu original:
  AFFAIRE ELIAS c. ROUMANIE (Requête no 32800/02) ARRÊT STRASBOURG 12 mai 2009
  Titlu tradus:
  CAUZA ELIAS ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (Cererea nr. 32800/02) HOTĂRÂRE STRASBOURG 12 mai 2009
  Status: Revizie juridica

Cod act: CEDO-24959/02

 • Titlu original:
  AFFAIRE ERBICEANU c. ROUMANIE (Requête no 24959/02) ARRÊT STRASBOURG 26 avril 2007 DÉFINITIF 26/07/2007
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA din 26 aprilie 2007 în Cauza Erbiceanu împotriva României (Cererea nr. 24959/02) HOTĂRÂRE DEFINITIVĂ 26/07/2007
  Status: Revizie juridica

Cod act: CEDO-23066/02

 • Titlu original:
  AFFAIRE FAIMBLAT c. ROUMANIE (Requête no 23066/02) ARRÊT STRASBOURG 13 janvier 2009
  Titlu tradus:
  CAUZA FAIMBLAT ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (Cererea nr. 23066/02) HOTĂRÂRE STRASBOURG 13 ianuarie 2009
  Status: Revizie juridica

Cod act: CEDO-30142/03

 • Titlu original:
  AFFAIRE FARA c. ROUMANIE (Requête no 30142/03) ARRÊT STRASBOURG 14 février 2008 DÉFINITIF 14/05/2008
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA în Cauza FARA împotriva României (Cererea nr. 30142/03) Strasbourg 14 februarie 2008 Devenită definitivă la 14.05.2008
  Status: Revizie juridica

Cod act: CEDO-67020/01

 • Titlu original:
  AFFAIRE FARCAŞ ET AUTRES c. ROUMANIE (Requête no 67020/01) ARRÊT STRASBOURG 10 novembre 2005 DÉFINITIF 03/07/2006
  Titlu tradus:
  CAUZA FARCAŞ ŞI ALŢII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (Cererea nr.67020/01) Hotărâre Strasbourgg 10 noiembrie 2005 Hotărâre definitivă 03/07/2006
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: CEDO-41124/02(02)

 • Titlu original:
  AFFAIRE FILIP c. ROUMANIE (Requête no 41124/02) ARRÊT STRASBOURG 14 décembre 2006 DÉFINITIF 14/03/2007
  Titlu tradus:
  CAUZA FILIP ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (Cererea nr. 41124/02) HOTĂRÂRE STRASBOURG 14 decembrie 2006 DEFINITIVĂ 14/03/2007
  Status: Revizie juridica