Traduceri

Cod act: 62002A0317

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of First Instance (First Chamber, extended composition) of 14 December 2004. Fédération des industries condimentaires de France (FICF) and Others v Commission of the European Communities. Common commercial policy - World Trade Organisation (WTO) - Regulation (EC) No 3286/94 - Obstacles to trade - Prepared mustard - Termination of the examination procedure in relation to obstacles to trade - Community interest. T-317/02
  Titlu tradus:
  Hotărârea Tribunalului (Camera întâi extinsă) din 14 decembrie 2004. Fédération des industries condimentaires de France (FICF) şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Politică comercială comună – Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) – Regulamentul (CE) nr. 3286/94 – Obstacole în calea comerţului – Muştar preparat – Închiderea procedurii de examinare privind obstacolele în calea comerţului – Interes comunitar. T-317/02
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: 62002A0177

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 10 March 2004. Malagutti-Vezinhet SA v Commission of the European Communities. General safety of goods - Community rapid alert system for food and feed - Claim for compensation. Case T-177/02.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (a doua cameră) din 10 martie 2004 Malagutti-Vezinhet SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Siguranţa generală a produselor – Sistem comunitar de alertă rapidă pentru produsele alimentare – Acţiune în despăgubiri” Cauza T-177/02
  Status: Mixt

Cod act: 61998C0448

 • Titlu original:
  Opinion of Mr Advocate General Saggio delivered on 9 March 2000. Criminal proceedings against Jean-Pierre Guimont. Reference for a preliminary ruling: Tribunal de police de Belley - France. Measures having equivalent effect to a quantitative restriction - Purely internal situation - Manufacture and marketing of Emmenthal cheese without rind. Case C-448/98.

Cod act: 61977O0031

 • Titlu original:
  Order of the Court of 21 May 1977. Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v Commission of the European Communities. Joined cases 31-77 R and 53-77 R.
  Titlu tradus:
  Ordonanţa Curţii din 21 mai 1977 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Cauzele conexate 31/77 R şi 53/77 R
  Status: Mixt