Traduceri

Cod act: 61990J0002

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 9 July 1992. Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium. Failure to fulfil obligations - Prohibition of tipping waste originating in another Member State. Case C-2/90.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii din 9 iulie 1992 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Belgiei Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat – Interdicţia de a depozita deşeurile care provin dintr-un alt stat membru Cauza C-2/90
  Status: Mixt

Cod act: 61977J0106

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 9 March 1978. Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA. Reference for a preliminary ruling: Pretura di Susa - Italy. Discarding by the national court of a law contrary to Community law. Case 106/77.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii din 9 martie 1978 Amministrazione delle Finanze dello Statoîmpotriva Simmenthal S.p.A (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Pretore di Susa) „Neaplicarea de către instanţa naţională a unei legi contrare dreptului comunitar” Cauza 106/77
  Status: Mixt

Cod act: 61993J0465

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 9 November 1995. Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH and others v Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germany. Regulation - Reference for a preliminary ruling - Assessment of validity - National court - Interim relief. Case C-465/93.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII din 9 noiembrie 1995 Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH şi alţii împotriva Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht Frankfurt am Main) Cauza C-465/93
  Status: Mixt

Cod act: 62002A0317

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of First Instance (First Chamber, extended composition) of 14 December 2004. Fédération des industries condimentaires de France (FICF) and Others v Commission of the European Communities. Common commercial policy - World Trade Organisation (WTO) - Regulation (EC) No 3286/94 - Obstacles to trade - Prepared mustard - Termination of the examination procedure in relation to obstacles to trade - Community interest. T-317/02
  Titlu tradus:
  Hotărârea Tribunalului (Camera întâi extinsă) din 14 decembrie 2004. Fédération des industries condimentaires de France (FICF) şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene. Politică comercială comună – Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) – Regulamentul (CE) nr. 3286/94 – Obstacole în calea comerţului – Muştar preparat – Închiderea procedurii de examinare privind obstacolele în calea comerţului – Interes comunitar. T-317/02
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: 62002A0177

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 10 March 2004. Malagutti-Vezinhet SA v Commission of the European Communities. General safety of goods - Community rapid alert system for food and feed - Claim for compensation. Case T-177/02.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (a doua cameră) din 10 martie 2004 Malagutti-Vezinhet SA împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Siguranţa generală a produselor – Sistem comunitar de alertă rapidă pentru produsele alimentare – Acţiune în despăgubiri” Cauza T-177/02
  Status: Mixt

Cod act: 61998C0448

 • Titlu original:
  Opinion of Mr Advocate General Saggio delivered on 9 March 2000. Criminal proceedings against Jean-Pierre Guimont. Reference for a preliminary ruling: Tribunal de police de Belley - France. Measures having equivalent effect to a quantitative restriction - Purely internal situation - Manufacture and marketing of Emmenthal cheese without rind. Case C-448/98.

Cod act: 61977O0031

 • Titlu original:
  Order of the Court of 21 May 1977. Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v Commission of the European Communities. Joined cases 31-77 R and 53-77 R.
  Titlu tradus:
  Ordonanţa Curţii din 21 mai 1977 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord Cauzele conexate 31/77 R şi 53/77 R
  Status: Mixt