Traduceri

Cod act: 61971J0001

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 6 May 1971. Société anonyme Cadillon v Firma Höss, Maschinenbau KG. Reference for a preliminary ruling: Tribunal de commerce de Lyon - France. Case 1-71.

Cod act: 62001J0101

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 6 November 2003. Criminal proceedings against Bodil Lindqvist. Reference for a preliminary ruling: Göta hovrätt - Sweden. Directive 95/46/EC - Scope - Publication of personal data on the internet - Place of publication - Definition of transfer of personal data to third countries - Freedom of expression - Compatibility with Directive 95/46 of greater protection for personal data under the national legislation of a Member State. Case C-101/01.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII 6 noiembrie 2003 Acţiune penală împotriva Bodil Lindqvist [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Gota hovratt (Suedia)] „Directiva 95/46/CE — Domeniu de aplicare — Publicarea datelor cu caracter personal pe Internet — Locul publicării — Noţiunea de transfer de date cu caracter personal către ţări terţe — Libertatea de exprimare — Compatibilitate cu Directiva 95/46 a unei protecţii mai puternice a datelor cu caracter personal de către legislaţia unui stat membru” Cauza C-101/01
  Status: Mixt

Cod act: 61972J0039

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 7 February 1973. Commission of the European Communities v Italian Republic. Premiums for slaughtering cows. Case 39-72.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII DIN 7 FEBRUARIE 1973 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Italiene „Prime pentru sacrificarea vacilor şi pentru necomercializarea laptelui” Cauza 39/72
  Status: Mixt

Cod act: 61976J0015

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 7 February 1979. French Government v Commission of the European Communities. EAGGF. Joined cases 15 and 16/76.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII DIN 7 FEBRUARIE 1979 Guvernul francez împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „FEOGA” Cauzele conexate C-15/76 şi C-16/76
  Status: Mixt

Cod act: 61983J0135

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 7 February 1985. The Administrative Board of the Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie. Reference for a preliminary ruling: Raad van Beroep Zwolle - Netherlands. Safeguarding of employees rights in the event of transfers of undertakings. Case 135/83.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII din 7 februarie 1985 H. B. M. Abels împotriva Direcţia Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Raad van Beroep din Zwolle) „Menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferurilor de întreprinderi” Cauza 135/83
  Status: Mixt

Cod act: 61975J0048

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 8 April 1976. Jean Noël Royer. Reference for a preliminary ruling: Tribunal de premiere instance de Liege - Belgium. The right to stay in a Member State and public policy. Case 48-75.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII din 8 aprilie 1976 Jean Noël Royer (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de premiere instance din Liege) „Dreptul de şedere şi ordinea publică” Cauza 48/75
  Status: Mixt

Cod act: 61997J0189

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 8 July 1999. European Parliament v Council of the European Union. EC/Mauritania fisheries agreement - Agreements with important budgetary implications for the Community. Case C-189/97.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii din 8 iulie 1999 Parlamentul European împotriva Consiliului Uniunii Europene „Acord între Comunitatea Europeană şi Mauritania privind pescuitul - Acorduri care au implicaţii bugetare importante pentru Comunitate” Cauza C-189/97
  Status: Mixt

Cod act: 61990J0002

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 9 July 1992. Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium. Failure to fulfil obligations - Prohibition of tipping waste originating in another Member State. Case C-2/90.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii din 9 iulie 1992 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Belgiei Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat – Interdicţia de a depozita deşeurile care provin dintr-un alt stat membru Cauza C-2/90
  Status: Mixt

Cod act: 61977J0106

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 9 March 1978. Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA. Reference for a preliminary ruling: Pretura di Susa - Italy. Discarding by the national court of a law contrary to Community law. Case 106/77.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii din 9 martie 1978 Amministrazione delle Finanze dello Statoîmpotriva Simmenthal S.p.A (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare formulată de Pretore di Susa) „Neaplicarea de către instanţa naţională a unei legi contrare dreptului comunitar” Cauza 106/77
  Status: Mixt

Cod act: 61993J0465

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 9 November 1995. Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH and others v Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germany. Regulation - Reference for a preliminary ruling - Assessment of validity - National court - Interim relief. Case C-465/93.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII din 9 noiembrie 1995 Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH şi alţii împotriva Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (Cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Verwaltungsgericht Frankfurt am Main) Cauza C-465/93
  Status: Mixt