Traduceri

Cod act: 61978J0141

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 4 October 1979. French Republic v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Sea fisheries. Case 141/78.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII DIN 4 OCTOMBRIE 1979 Republica Franceză împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord „Pescuit maritim” Cauza 141/78
  Status: Mixt

Cod act: 61978J0265

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 5 March 1980. H. Ferwerda BV v Produktschap voor Vee en Vlees. Reference for a preliminary ruling: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands. Refunds wrongly made. Case 265/78.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII DIN 5 MARTIE 1980 H. Ferwerda BV împotriva Produktschap voor Vee en Vlees (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Haga) „Restituiri acordate necuvenit” Cauza 265/78
  Status: Mixt

Cod act: 61996J0180

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 5 May 1998. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v Commission of the European Communities. Agriculture - Animal health - Emergency measures against bovine spongiform encephalopathy - 'Mad cow disease'. Case C-180/96.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII din 5 mai 1998 Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Agricultură — Sănătate animală— Măsuri de urgenţă împotriva encefalopatiei spongiforme bovine — Boala vacii nebune” Cauza C-180/96
  Status: Mixt

Cod act: 61971J0001

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 6 May 1971. Société anonyme Cadillon v Firma Höss, Maschinenbau KG. Reference for a preliminary ruling: Tribunal de commerce de Lyon - France. Case 1-71.

Cod act: 62001J0101

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 6 November 2003. Criminal proceedings against Bodil Lindqvist. Reference for a preliminary ruling: Göta hovrätt - Sweden. Directive 95/46/EC - Scope - Publication of personal data on the internet - Place of publication - Definition of transfer of personal data to third countries - Freedom of expression - Compatibility with Directive 95/46 of greater protection for personal data under the national legislation of a Member State. Case C-101/01.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII 6 noiembrie 2003 Acţiune penală împotriva Bodil Lindqvist [cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Gota hovratt (Suedia)] „Directiva 95/46/CE — Domeniu de aplicare — Publicarea datelor cu caracter personal pe Internet — Locul publicării — Noţiunea de transfer de date cu caracter personal către ţări terţe — Libertatea de exprimare — Compatibilitate cu Directiva 95/46 a unei protecţii mai puternice a datelor cu caracter personal de către legislaţia unui stat membru” Cauza C-101/01
  Status: Mixt

Cod act: 61972J0039

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 7 February 1973. Commission of the European Communities v Italian Republic. Premiums for slaughtering cows. Case 39-72.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII DIN 7 FEBRUARIE 1973 Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Italiene „Prime pentru sacrificarea vacilor şi pentru necomercializarea laptelui” Cauza 39/72
  Status: Mixt

Cod act: 61976J0015

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 7 February 1979. French Government v Commission of the European Communities. EAGGF. Joined cases 15 and 16/76.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII DIN 7 FEBRUARIE 1979 Guvernul francez împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „FEOGA” Cauzele conexate C-15/76 şi C-16/76
  Status: Mixt

Cod act: 61983J0135

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 7 February 1985. The Administrative Board of the Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie. Reference for a preliminary ruling: Raad van Beroep Zwolle - Netherlands. Safeguarding of employees rights in the event of transfers of undertakings. Case 135/83.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII din 7 februarie 1985 H. B. M. Abels împotriva Direcţia Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Raad van Beroep din Zwolle) „Menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferurilor de întreprinderi” Cauza 135/83
  Status: Mixt

Cod act: 61975J0048

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 8 April 1976. Jean Noël Royer. Reference for a preliminary ruling: Tribunal de premiere instance de Liege - Belgium. The right to stay in a Member State and public policy. Case 48-75.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII din 8 aprilie 1976 Jean Noël Royer (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de premiere instance din Liege) „Dreptul de şedere şi ordinea publică” Cauza 48/75
  Status: Mixt

Cod act: 61997J0189

 • Titlu original:
  Judgment of the Court of 8 July 1999. European Parliament v Council of the European Union. EC/Mauritania fisheries agreement - Agreements with important budgetary implications for the Community. Case C-189/97.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii din 8 iulie 1999 Parlamentul European împotriva Consiliului Uniunii Europene „Acord între Comunitatea Europeană şi Mauritania privind pescuitul - Acorduri care au implicaţii bugetare importante pentru Comunitate” Cauza C-189/97
  Status: Mixt