Traduceri

Cod act: roOUG-228/2008

 • Titlu original:
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  Titlu tradus:
  EMERGENCY ORDINANCE No 228 of 30 December 2008 for amending and completing certain normative acts
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roOUG-34/2006

 • Titlu original:
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  Titlu tradus:
  Government Emergency Ordinance no 34 of 19 Aprili 2006 regarding the award of the public procurement contracts, public works concession contracts and services concession contracts
  Status: Tradus

Cod act: roOUG-72/2009

 • Titlu original:
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  Titlu tradus:
  EMERGENCY ORDINANCE No 72 of 17 June 2009 for amending and supplementing the Government Emergency Ordinance No 34/2006 regarding the award of the public procurement contracts, public works concession contracts and services concession contracts
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roOUG-94/2007

 • Titlu original:
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  Titlu tradus:
  GOVERNMENT EMERGENCY ORDINANCE no. 94 of September 26th, 2007 For amending and supplementing Government's Emergency Ordinance no. 34/2006 regarding the award of public procurement contracts works concession contracts and services concession contracts
  Status: Tradus

Cod act: roOG-39/1996

 • Titlu original:
  Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
  Titlu tradus:
  GOVERNMENT ORDINANCE No 39/1996 regarding the setting up and the operation of the Deposit Guarantee Fund in the banking system
  Status: Revizie juridica

Cod act: roHG-1090/2000

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 1090 din 9 noiembrie 2000 pentru aprobarea criteriilor de măsurare, clasificare şi marcare a lemnului în stare brută
  Titlu tradus:
  DECISION on the approval of measuring, classifying and marking criteria of wood in the rough
  Status: Mixt

Cod act: roHG-1134/2002

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 1134 din 10 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002
  Titlu tradus:
  DECISION No 1134 of 10 October 2002 for the approval of the methodology norms for the application of the Vine and Wine Law in the system of the common organisation of the market in wine No 244/2002
  Status: Mixt

Cod act: roHG-190/2003

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 190 din 20 februarie 2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale
  Titlu tradus:
  DECISION No 190 of 20 February 2003 laying down the rules for placing on the market and using medical devices
  Status: Mixt

Cod act: roHG-251/1999

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 251 din 1 aprilie 1999 privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de noroc
  Titlu tradus:
  DECISION No. 251 of 1 April 1999 on the conditions for granting the authorisation, the organisation and operation of gambling
  Status: Mixt

Cod act: roHG-527/2001

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 527 din 31 mai 2001 privind stabilirea gradului minim de biodegradabilitate a agenţilor de suprafaţă conţinuţi în detergenţi, produse de întreţinere şi produse de curăţat
  Titlu tradus:
  DECISION on establishing the minimum biodegradability degree of surfactants in detergents, maintenance products and cleaning products
  Status: Mixt