Traduceri

Cod act: roHG-560/2001

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 560 din 14 iunie 2001 privind unele măsuri pentru păstrarea confidenţialităţii unor ingrediente din compoziţia produselor cosmetice
  Titlu tradus:
  DECISION laying down certain measures for keeping the confidentiality of some ingredients included in the composition of cosmetic products
  Status: Mixt

Cod act: roHG-73/2005

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 73 din 27 ianuarie 2005 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2005-2012
  Titlu tradus:
  DECISION No 73 of 27 January 2005 concerning the approval of the National Anti-Drug Strategy 2005-2012
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roHG-834/2009

 • Titlu original:
  HOTARARE nr. 834 din 22 iulie 2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  Titlu tradus:
  DECISION No 834 of 22 July 2009 for amending and completing the Government Decision No 925/2006 for the approval of the rules of implementation of the provisions regarding the public procurement contracts of the Government Emergency Ordinance No 34/2006 regarding the award of the public procurement contracts, public works concession contracts and services concession contracts
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roHG-860/2005

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 860 din 28 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare
  Titlu tradus:
  DECISION No 860 of 28 July 2005 for the approval of the Regulation for implementing the provisions of Law No 143/2000 concerning the prevention and fight against illicit drug trafficking and use, as subsequently amended and supplemented
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roHG-925/2006

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  Titlu tradus:
  DECISION On the approval of the application norms of the Government Emergency Ordinance no. 34/2006 regarding the award of public procurement contracts, public works concession contracts and services concession contracts
  Status: Tradus

Cod act: roL-128/2007

 • Titlu original:
  LEGE nr. 128 din 5 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  Titlu tradus:
  LAW regarding the modification and completion of Government Emergency Ordinance no. 34/2006 regarding the award of public procurement contracts, public work concession contracts and services concession contracts
  Status: Tradus

Cod act: roL-143/2000

 • Titlu original:
  LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
  Titlu tradus:
  Law No 143 of 26 July 2000 concerning the fight against illicit drug trafficking and use
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roL-176/2000

 • Titlu original:
  LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale
  Titlu tradus:
  LAW on medical devices
  Status: Mixt

Cod act: roL-186/2007

 • Titlu original:
  LEGE nr. 186 din 13 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri
  Titlu tradus:
  LAW No 186 of 13 June 2007 for the approval of Government Emergency Ordinance No 121/2006 on the legal regime of drug precursors
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roL-193/2000

 • Titlu original:
  LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori
  Titlu tradus:
  Law No. 193 of 6 November 2000 on unfair terms in consumer contracts
  Status: Mixt