Traduceri

Cod act: roordoonanta-13/2011

 • Titlu original:
  EXTRASE din Ordonanţa nr. 13/2011
  Status: Revizie juridica

Cod act: roordin-1/2011

 • Titlu original:
  Ordin nr. 1/2011 pentru aprobarea Statutului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
  Titlu tradus:
  Order No 1/2011 approving the Statute of the Bank Deposit Guarantee Fund
  Status: Revizie juridica

Cod act: roOUG-131/2010

 • Titlu original:
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
  Titlu tradus:
  GOVERNMENT EMERGENCY ORDINANCE No 131/2010 amending and supplementing Government Ordinance No 39/1996 regarding the setting up and the operation of the Deposit Guarantee Fund in the banking system
  Status: Revizie juridica

Cod act: roOG-39/1996

 • Titlu original:
  Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
  Titlu tradus:
  GOVERNMENT ORDINANCE No 39/1996 regarding the setting up and the operation of the Deposit Guarantee Fund in the banking system
  Status: Revizie juridica

Cod act: roHG-1090/2000

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 1090 din 9 noiembrie 2000 pentru aprobarea criteriilor de măsurare, clasificare şi marcare a lemnului în stare brută
  Titlu tradus:
  DECISION on the approval of measuring, classifying and marking criteria of wood in the rough
  Status: Mixt

Cod act: roHG-1134/2002

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 1134 din 10 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002
  Titlu tradus:
  DECISION No 1134 of 10 October 2002 for the approval of the methodology norms for the application of the Vine and Wine Law in the system of the common organisation of the market in wine No 244/2002
  Status: Mixt

Cod act: roHG-190/2003

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 190 din 20 februarie 2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale
  Titlu tradus:
  DECISION No 190 of 20 February 2003 laying down the rules for placing on the market and using medical devices
  Status: Mixt

Cod act: roHG-251/1999

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 251 din 1 aprilie 1999 privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de noroc
  Titlu tradus:
  DECISION No. 251 of 1 April 1999 on the conditions for granting the authorisation, the organisation and operation of gambling
  Status: Mixt

Cod act: roHG-527/2001

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 527 din 31 mai 2001 privind stabilirea gradului minim de biodegradabilitate a agenţilor de suprafaţă conţinuţi în detergenţi, produse de întreţinere şi produse de curăţat
  Titlu tradus:
  DECISION on establishing the minimum biodegradability degree of surfactants in detergents, maintenance products and cleaning products
  Status: Mixt

Cod act: roHG-530/2001

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 530 din 7 iunie 2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum"
  Titlu tradus:
  DECISION approving the Legal Metrology Instructions (IML 8-01) on the pre-packaging by weight or by volume of certain products
  Status: Mixt