Traduceri

Cod act: roordoonanta-13/2011

 • Titlu original:
  EXTRASE din Ordonanţa nr. 13/2011
  Status: Revizie juridica

Cod act: roHG-834/2009

 • Titlu original:
  HOTARARE nr. 834 din 22 iulie 2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  Titlu tradus:
  DECISION No 834 of 22 July 2009 for amending and completing the Government Decision No 925/2006 for the approval of the rules of implementation of the provisions regarding the public procurement contracts of the Government Emergency Ordinance No 34/2006 regarding the award of the public procurement contracts, public works concession contracts and services concession contracts
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roHG-925/2006

 • Titlu original:
  HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  Titlu tradus:
  DECISION On the approval of the application norms of the Government Emergency Ordinance no. 34/2006 regarding the award of public procurement contracts, public works concession contracts and services concession contracts
  Status: Tradus

Cod act: roL-128/2007

 • Titlu original:
  LEGE nr. 128 din 5 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  Titlu tradus:
  LAW regarding the modification and completion of Government Emergency Ordinance no. 34/2006 regarding the award of public procurement contracts, public work concession contracts and services concession contracts
  Status: Tradus

Cod act: roL-337/2006

 • Titlu original:
  LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  Titlu tradus:
  Law 337/2006 for the approval of G.E.O. 34/2006
  Status: Tradus

Cod act: roordin-1/2011

 • Titlu original:
  Ordin nr. 1/2011 pentru aprobarea Statutului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
  Titlu tradus:
  Order No 1/2011 approving the Statute of the Bank Deposit Guarantee Fund
  Status: Revizie juridica

Cod act: roOUG-23/2009

 • Titlu original:
  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
  Status: Revizie juridica

Cod act: roOUG-131/2010

 • Titlu original:
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
  Titlu tradus:
  GOVERNMENT EMERGENCY ORDINANCE No 131/2010 amending and supplementing Government Ordinance No 39/1996 regarding the setting up and the operation of the Deposit Guarantee Fund in the banking system
  Status: Revizie juridica

Cod act: roOUG-143/2008

 • Titlu original:
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  Titlu tradus:
  EMERGENCY ORDINANCE No 143 of 28 October 2008 for amending and supplementing the Government Emergency Ordinance No 34/2006 regarding the award of the public procurement contracts, public works concession contracts and services concession contracts
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: roOUG-19/2009

 • Titlu original:
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele masuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice
  Titlu tradus:
  EMERGENCY ORDINANCE No 19 of 7 March 2009 on certain measures in the field of the legislation regarding public procurement
  Status: Revizie lingvistica