Traduceri

Cod act: CEDO-61994J0317

 • Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera a şasea) 24 octombrie 1996 Elida Gibbs Ltd împotriva Commissioners of Customs and Excise (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Value Added Tax Tribunal, London – Regatul Unit)
  Status: Revizie juridica

Cod act: 62004J0177

 • Titlu original:
  "Judgment of the Court (Grand Chamber) of 14 March 2006. Commission of the European Communities v French Republic. Failure of a Member State to fulfil obligations - Directive 85/374/EEC - Product liability - Judgment of the Court finding a failure to fulfil obligations - Failure to take measures to comply - Article 228 EC - Financial penalties - Partial compliance with the judgment during the proceedings." C-177/04
  Titlu tradus:
  „Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 14 martie 2006. Comisia Comunităţilor Europene împotriva Republicii Franceze. Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru – Directiva 85/374/CEE – Răspunderea pentru produsele cu defect – Hotărârea Curţii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor – Neexecutare – Articolul 228 CE – Sancţiuni pecuniare – Executarea parţială a hotărârii în cursul procedurii." C 177/04
  Status: Revizie lingvistica

Cod act: 62004J0317

 • Titlu original:
  "Judgment of the Court (Grand Chamber) of 30 May 2006. European Parliament v Council of the European Union (C-317/04) and Commission of the European Communities (C-318/04). Protection of individuals with regard to the processing of personal data - Air transport - Decision 2004/496/EC - Agreement between the European Community and the United States of America - Passenger Name Records of air passengers transferred to the United States Bureau of Customs and Border Protection - Directive 95/46/EC - Article 25 - Third countries - Decision 2004/535/EC - Adequate level of protection." Joined cases C-317/04 and C-318/04
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) din 30 mai 2006 Parlamentul European împotriva Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Comunităţilor Europene „Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal - Transport aerian — Decizia 2004/496/CE - Acord între Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii – Dosare ale pasagerilor aerieni transferate la Biroul vamal şi de protecţie a frontierei Statelor Unite ale Americii - Directiva 95/46/CE - Articolul 25 –State terţe - Decizia 2004/535/CE – Nivel de protecţie adecvat” Cauzele conexate C-317/04 şi C-318/04
  Status: Mixt

Cod act: 61994J0016

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 11 August 1995. Édouard Dubois & Fils SA and Général Cargo Services SA v Garonor Exploitation SA. Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - France. Transit charge payable under a private contract - Charge having equivalent effect. Case C-16/94.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii (Camera a cincea) 11 august 1995 Édouard Dubois & Fils SA şi Général cargo services SA împotriva Garonor exploitation SA (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Cour de cassation din Franţa) « Taxă de tranzit prevăzută printr-un contract privat – Taxă cu efect echivalent » Cauza C-16/94
  Status: Mixt

Cod act: 61984J0042

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 11 July 1985. Remia BV and others v Commission of the European Communities. Competition - Non-competition clause laid down in connection with the transfer of an undertaking. Case 42/84.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (a cincea Cameră) 11 iulie 1985 Jongeneel Kaas BV şi alţii împotriva Comisiei Comunităţilor Europene „Concurenţă - clauză de neconcurenţă în ceea ce priveşte transferurile de întreprinderi” Cauza 42/84
  Status: Mixt

Cod act: 61987J0265

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 11 July 1989. Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG v Hauptzollamt Gronau. Reference for a preliminary ruling: Finanzgericht Düsseldorf - Germany. Agriculture - Co-responsibility levy in the cereals sector. Case 265/87.
  Titlu tradus:
  Hotărârea Curţii(Camera a Cincea) din 11 iulie 1989 Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG împotriva Hauptzollamt Gronau (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Finanzgericht Düsseldorf) “Taxă de coresponsabilitate în sectorul cerealelor” Cauza 265/87
  Status: Mixt

Cod act: 61986J0014

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 11 June 1987. Pretore di Salo v Persons unknown. Reference for a preliminary ruling: Pretura di Salo - Italy. Preliminary ruling - Damage to the environment. Case 14/86.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (a cincea Cameră) 11 iunie 1987 Pretore di Salo împotriva unor persoane necunoscute (cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare, formulată de Pretura di Salo) „Întrebare preliminară – Daune aduse mediului" Cauza 14/86
  Status: Mixt

Cod act: 61988J0018

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 13 December 1991. Régie des télégraphes et des téléphones v GB-Inno-BM SA. Reference for a preliminary ruling: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgium. Free movement of goods - Competition - Type-approval of telephone equipment. Case C-18/88.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) din 13 decembrie 1991 Régie des télégraphes et des téléphones împotriva GB-Inno-BM SA (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Tribunal de commerce din Bruxelles) „Libera circulaţie a mărfurilor – Concurenţă – Omologarea aparatelor telefonice” Cauza C-18/88
  Status: Mixt

Cod act: 61992J0392

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 14 April 1994. Christel Schmidt v Spar- und Leihkasse der früheren Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen. Reference for a preliminary ruling: Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein - Germany. Safeguarding of employees' rights in the event of the transfer of an undertaking. Case C-392/92.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) din 14 aprilie 1994 Christel Schmidt împotriva Spar- und Leihkasse der früheren Ämter Bordesholm, Kiel und Cronshagen (Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein) „Menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprindere” Cauza C-392/92
  Status: Mixt

Cod act: 61982J0174

 • Titlu original:
  Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 14 July 1983. Criminal proceedings against Sandoz BV. Reference for a preliminary ruling: Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch - Netherlands. Free movement of goods - Restrictions justified on grounds of the protection of health. Case 174/82.
  Titlu tradus:
  HOTĂRÂREA CURŢII (CAMERA A CINCEA) DIN 14 IULIE 1983 Procedură penală împotriva lui Sandoz BV (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare, formulată de Arrondissementsrechtbank, ’s-Hertogenbosch) „Libera circulaţie a mărfurilor – restricţii justificate prin motive de protecţie a sănătăţii” Cauza 174/82
  Status: Mixt