Dezbatere: Securitatea energetică a UE. Participarea României la Uniunea Energetică, 15 februarie 2017

Institutul European din România (IER) a organizat în data de 15 februarie 2017 dezbaterea cu tema: Securitatea energetică a UE.  Participarea României la Uniunea Energetică.

Evenimentul a fost ocazionat de prezentarea rezultatelor cercetării efectuate în cadrul studiului Diplomația energetică a Uniunii Europene și potențialul dezvoltării unor noi proiecte de infrastructură. Participarea României la Uniunea Energetică, realizat în cadrul proiectului SPOS 2016.

Au participat reprezentanți ai Guvernului României, membrii echipei de cercetare, experţi în domeniile afacerilor europene, economie, politici energetice și de securitate, mediu, precum şi reprezentanţi ai mediului academic şi de cercetare, mass media etc. 

Seria de Studii de Strategie şi Politici (SPOS) realizată de IER are ca scop furnizarea unor elemente pentru fundamentarea politicilor postaderare şi a poziţiilor României vizând construcţia europeană. În anul 2016, în cadrul acestui proiect au fost realizate patru studii, care au abordat arii tematice diferite, relevante pentru evoluţia României în context european. Cercetările au urmărit furnizarea unor elemente de fundamentare a politicilor în domenii precum: diplomația energetică a Uniunii Europene și participarea României la Uniunea Energetică; relația dintre migrația legală și piața muncii din România; viitorul parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii în contextul TTIP; perspectivele aderării României la zona euro.