Știri

Conferinţa: "Noile reglementări financiare în Uniunea Europeană"

3 martie 2010 - Institutul European din România şi Ambasada Franţei la Bucureşti au organizat la Biblioteca Centrală Universitară (Calea Victoriei nr. 88, Sector 1, Bucureşti) conferinţa: "No

Apel pentru reconfigurarea reţelei naţionale de formatori IER

Institutul European din România lansează un apel privind reconfigurarea reţelei naţionale de formatori implicaţi în programele sale de formare, fiind vizaţi atât formatorii cu experienţă în colaborarea cu IER, cât şi potenţialii colaboratori.

Toţi cei interesaţi să fac

Carta Europeana a Plurilingvismului
Formarea de competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice

Necesitatea formării de competenţe specifice în domeniul traducerii şi reviziei de texte juridice complexe a reieşit din contactul cu mediul de traduceri din România, cu instituţiile europene, precum şi din contactul cu mediul universitar.

Venind î

Curs IER - AFPA Manager de proiect

Institutul European din Romania în parteneriat cu Asociaţia pentru Formare Profesională a Adulţilor organizează "Programul autorizat de specializare, pentru ocupaţia MANAGER DE PROIECT" în perioada 21-30 ianuarie 2010. Pentru detalii suplimentare accesaţi&

Oferta de formare IER 2010

Serviciul de Formare în Afaceri Europene (SFAE) a realizat în 2009 ce-a de-a treia analiză a nevoilor de formare la nivelul administraţiei publice din România în domeniul afacerilor europene pentru perioada 2010 - 2011. Pe baza acestei analize, SFAE a identificat temele prioritare de formar

Multilingvism în context european - Glosar privind Tratatul de la Lisabona

18 decembrie 2009 - Institutul European din România a organizat la sediul său dezbaterea cu tema Multilingvism în context european - Glosar privind Tratatul de la Lisabona.

A apărut Glosar privind Tratatul de la Lisabona, util pentru mai buna cunoaştere a noii arhitecturi a Uniunii Europene

Glosarul prezintă o serie de concepte fundamentale din Tratatul de la Lisabona, în vigoare de la 1 decembrie 2009. Glosarul de peste 600 de intrări terminologice este conceput pentru a consulta rapid terminologia standardizată în trei limbi,

RJEA, Vol. 9, nr. 4, Decembrie 2009

Cel mai recent număr al RJEA, numărul 4 - decembrie 2009 - cuprinde articole despre politica de coeziune, concurenţa şi reglementarea pieţei comunitare a energiei

Conferinţa: The European Union as a Security Actor and its Global Role

11 decembrie 2009 - Institutul European din România şi Ambasada Suediei în România au organizat la sediul Institutului European din România conferinţa „The European Union as a Security Actor and its Global Role