Publicații

WP nr. 24: Studiile de impact – instrumente pentru o mai bună reglementare a politicilor publice în Uniunea Europeană
Autori: Gabriela DRĂGAN, Agnes NICOLESCU
Format:
Tipărit - preț 15 lei
WP nr. 23: Politica Europeană de Vecinătate – Noi Iniţiative. Contribuţii ale Românie
Autori: Oana MOCANU
Format:
Tipărit - preț 15 lei
WP nr. 22: Formularea conceptelor operaţionale ale unei politici de coeziune şi competitivitate
Autori: Valentin COJANU, Elena BOTEZATU, Ion PELEANU
Format:
Studiul nr. 1. Impactul generat de dinamica cotei de lapte asupra producătorilor agricoli din România în contextul reformei politicii agricole comune
Autori: Daniela GIURCA (coord), Marioara RUSU, Mariana GRODEA, Valeriu STERIU
Format:
Tipărit - preț 50 lei
Studiul nr. 2. Orientări privind securitatea energetică a României
Autori: Silviu NEGRUŢ, Aureliu LECA, Mariana PAPATULICĂ, Liviu Bogdan VLAD, Marius Cristian NEACŞU
Format:
Tipărit - preț 50 lei
Studiul nr. 3. Regimul juridic al hotărârilor preliminare ale CJCE şi impactul acestora asupra sistemului de drept naţional
Autori: Cristina Diana RADU PRESURĂ, Roxana-Mariana POPESCU
Format:
Tipărit - preț 50 lei
Studiul nr. 4. Perspective europene de abordare a azilului şi migraţiei
Autori: Daniela-Luminiţa CONSTANTIN (coord), Luminiţa NICOLESCU, Zizi GOSCHIN
Format:
Tipărit - preț 50 lei
Culegere de jurisprudenţă CEDO - cauze recente împotriva României, volumul I
Autori: Laura Ana-Maria VRABIE (coord)
Format:
Tipărit - preț 50 lei
Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de rezumate-, vol. II
Autori: Laura Ana-Maria VRABIE (coord), Elenna BODEA, Costin Leonard FĂLCUŢĂ, Ana-Maria GEORGESCU, Călin Petre Gigea, Maria-Carolina IONESCU, Daniela Livia RĂDULESCU, Violeta ŞTEFĂNESCU, Anca VOICU
Format:
Tipărit - preț 60 lei
Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de rezumate - vol II - extras
Autori: Laura Ana-Maria VRABIE (coord), Elena BODEA, Costin Leonard FĂLCUŢĂ, Ana-Maria GEORGESCU, Călin Petre GIGEA, Maria-Carolina IONESCU, Daniela Livia RĂDULESCU, Violeta ŞTEFĂNESCU, Anca VOICU
Format: