Publicații

Studiul nr. 4. Perspective europene de abordare a azilului şi migraţiei
Autori: Daniela-Luminiţa CONSTANTIN (coord), Luminiţa NICOLESCU, Zizi GOSCHIN
Format:
Tipărit - preț 50 lei
Culegere de jurisprudenţă CEDO - cauze recente împotriva României, volumul I
Autori: Laura Ana-Maria VRABIE (coord)
Format:
Tipărit - preț 50 lei
Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de rezumate-, vol. II
Autori: Laura Ana-Maria VRABIE (coord), Elenna BODEA, Costin Leonard FĂLCUŢĂ, Ana-Maria GEORGESCU, Călin Petre Gigea, Maria-Carolina IONESCU, Daniela Livia RĂDULESCU, Violeta ŞTEFĂNESCU, Anca VOICU
Format:
Tipărit - preț 60 lei
Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de rezumate - vol II - extras
Autori: Laura Ana-Maria VRABIE (coord), Elena BODEA, Costin Leonard FĂLCUŢĂ, Ana-Maria GEORGESCU, Călin Petre GIGEA, Maria-Carolina IONESCU, Daniela Livia RĂDULESCU, Violeta ŞTEFĂNESCU, Anca VOICU
Format:
Glosar privind Tratatul de la Lisabona
Autori: Laura Ana-Maria VRABIE (coord), Mariana Bara, Anca Alice Olaru
Format:
Tipărit - preț 35 lei
Sinteze
Autori:
Format:
Tipărit - preț 15 lei
Studiul nr. 1. Scenarii privind evoluţiile comunitare în domeniul competitivităţii, politicii de coeziune şi politicii de dezvoltare regională
Autori: Ana BAL (coord), Mihaela LUŢAŞ, Octavian JORA, Vladimir TOPAN
Format:
Tipărit - preț 30 lei
Studiul nr. 2. Restructurarea sistemului de educaţie din România din perspectiva evoluţiilor de pe piaţa internă şi impactul asupra progresului cercetării
Autori: Valentina VASILE (coord), Gheorghe ZAMAN, Steliana PERŢ, Felicia ZAROJANU
Format:
Tipărit - preț 40 lei
Studiul nr. 3. Analiza evoluţiilor şi orientărilor Politicii Agricole Comune dintr-o perspectivă românească
Autori: Marioara RUSU (coord), Daniela GIURCA, Lucian LUCA
Format:
Tipărit - preț 20 lei
Studiul nr. 4. Spre o strategie europeană în Bazinul Mării Negre. Cooperarea teritorială
Autori: Adrian POP (coord), Dan MANOLELI
Format:
Tipărit - preț 30 lei