Publicații

SPOS 2010 - Sinteze
Autori:
Format:
Tipărit - preț 10 lei
Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de rezumate-, vol. V
Autori: Laura Ana-Maria MIHĂILESCU (coord), Violeta ŞTEFĂNESCU(coord), Călin Petre GIGEA
Format:
Tipărit - preț 60 lei
Culegere de jurisprudenţă CEDO - cauze recente împotriva României, volumul II
Autori: Costin Leonard FĂLCUŢĂ (coord)
Format:
Tipărit - preț 40 lei
Glosar juridic, ediţia a II-a revăzută şi adăugită
Autori: Mariana BARA, Ana-Maria GEORGESCU, Maria-Carolina IONESCU
Format:
Tipărit - preț 30 lei
WP nr. 29: Ideea de Europa în România interbelică
Autori: Mihai SEBE
Format:
Tipărit - preț 15 lei
WP nr. 28: Iniţiative ale Uniunii Europene în regiunea mediteraneană
Autori: Oana MOCANU
Format:
Tipărit - preț 15 lei
WP nr. 27: Către un model dinamic de radicalizare a terorismului - Towards a dynamic model of terrorist radicalization
Autori: Clara VOLINTIRU
Format:
Tipărit - preț 15 lei
WP nr. 26: Noul concept strategic al NATO – un test pentru relaţiile transatlantice
Autori: Agnes NICOLESCU
Format:
Tipărit - preț 15 lei
WP nr. 25: Comerţul cu servicii al UE sub impactul globalizării şi al crizei economice
Autori: Agnes GHIBUŢIU, Iulia Monica OEHLER-SINCAI
Format:
Tipărit - preț 15 lei
SPOS 2009 - Sinteze
Autori:
Format:
Tipărit - preț 15 lei