Publicații

SPOS 2010 - Studiul nr. 1. Tratatul de la Lisabona. Implicaţii asupra instituţiilor şi politicilor româneşti
Autori: Iordan Gheorghe BĂRBULESCU (coord), Alice IANCU, Oana Andreea ION, Nicolae TODERAŞ
Format:
Tipărit - preț 40 lei
SPOS 2010 - Studiul nr. 2. Noua Strategie europeană pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă (Europa 2020): obiective, instrumente de monitorizare a implementării, resurse instituţionale, recomandări de implementare
Autori: Prof. univ. Ene DINGA (coord), Camelia BĂLTĂREŢU, prof. univ. Gabriela PRELIPCEAN
Format:
Tipărit - preț 40 lei
SPOS 2010 - Studiul nr. 3. România şi strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Proces, implementare şi priorităţi
Autori: prof. univ. dr. Emilian M. DOBRESCU (coord), Vlad POPOVICI
Format:
Tipărit - preț 40 lei
SPOS 2010 - Studiul nr. 4. Potenţialul competitiv al creşterii economice: linii directoare pentru o nouă politică industrială în România
Autori: Prof. univ. dr. Valentin COJANU (coord), Dragoş PÎSLARU, prof. univ. dr. Ileana PĂTRU-STUPARIU, ing. dr. Cornelia MURARU-IONEL, Elena BOTEZATU
Format:
Tipărit - preț 40 lei
SPOS 2010 - Sinteze
Autori:
Format:
Tipărit - preț 10 lei
Jurisprudenţa istorică a instanţelor comunitare - culegere de rezumate-, vol. V
Autori: Laura Ana-Maria MIHĂILESCU (coord), Violeta ŞTEFĂNESCU(coord), Călin Petre GIGEA
Format:
Tipărit - preț 60 lei
Culegere de jurisprudenţă CEDO - cauze recente împotriva României, volumul II
Autori: Costin Leonard FĂLCUŢĂ (coord)
Format:
Tipărit - preț 40 lei
Glosar juridic, ediţia a II-a revăzută şi adăugită
Autori: Mariana BARA, Ana-Maria GEORGESCU, Maria-Carolina IONESCU
Format:
Tipărit - preț 30 lei
WP nr. 29: Ideea de Europa în România interbelică
Autori: Mihai SEBE
Format:
Tipărit - preț 15 lei
WP nr. 28: Iniţiative ale Uniunii Europene în regiunea mediteraneană
Autori: Oana MOCANU
Format:
Tipărit - preț 15 lei