Publicații

SPOS 2011 - Studiul nr. 2. Adoptarea Pactului Euro Plus: implicaţii asupra politicii fiscale a României
Autori: Daniel DĂIANU (coord), Ella Viktoria KALLAI, Laurian LUNGU
Format:
Tipărit - preț 30 lei
SPOS 2011 - Studiul nr. 3. Semestrul European şi asigurarea unei creşteri economice sustenabile prin însănătoşirea finanţelor publice. Lecţii pentru România din perspectiva sustenabilităţii finanţelor publice
Autori: Moisă ALTĂR (coord), Ciprian NECULA, Ionuţ DUMITRU, Gabriel BOBEICĂ
Format:
Tipărit - preț 30 lei
SPOS 2011 - Studiul nr. 4. Analiza evoluţiilor politicilor sociale în UE în ultimii trei ani – pensii suplimentare/private şi impactul îmbătrânirii populaţiei
Autori: Valentina VASILE (coord), Ileana TACHE, Cristiana TUDOR, Clara VOLINTIRU
Format:
Tipărit - preț 30 lei

Culegere de jurisprudenţă CEDO - cauze recente împotriva României, volumul III
Autori:
Format:
Tipărit - preț 35 lei
WP nr. 31: Perspective româneşti cu privire la planurile interbelice de creare a unei “Confederaţii dunărene”. Spre o Strategie europeană a Dunării avant la lettre
Autori: Mihai SEBE
Format:
WP nr. 30: Perspectives of Polish – Romanian Bilateral Cooperation prior to the Polish EU Presidency
Autori: Jan PIEKLO, Agnes NICOLESCU, Gabriel SZEKELI
Format:
SPOS 2010 - Studiul nr. 1. Tratatul de la Lisabona. Implicaţii asupra instituţiilor şi politicilor româneşti
Autori: Iordan Gheorghe BĂRBULESCU (coord), Alice IANCU, Oana Andreea ION, Nicolae TODERAŞ
Format:
Tipărit - preț 40 lei
SPOS 2010 - Studiul nr. 2. Noua Strategie europeană pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă (Europa 2020): obiective, instrumente de monitorizare a implementării, resurse instituţionale, recomandări de implementare
Autori: Prof. univ. Ene DINGA (coord), Camelia BĂLTĂREŢU, prof. univ. Gabriela PRELIPCEAN
Format:
Tipărit - preț 40 lei
SPOS 2010 - Studiul nr. 3. România şi strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Proces, implementare şi priorităţi
Autori: prof. univ. dr. Emilian M. DOBRESCU (coord), Vlad POPOVICI
Format:
Tipărit - preț 40 lei
SPOS 2010 - Studiul nr. 4. Potenţialul competitiv al creşterii economice: linii directoare pentru o nouă politică industrială în România
Autori: Prof. univ. dr. Valentin COJANU (coord), Dragoş PÎSLARU, prof. univ. dr. Ileana PĂTRU-STUPARIU, ing. dr. Cornelia MURARU-IONEL, Elena BOTEZATU
Format:
Tipărit - preț 40 lei