Publicații

Politica comercială comună
Autori: Florin BONCIU
Format:
Politica de mediu
Autori: Rodica STĂNESCU
Format:
SPOS 2011 - Studiul nr. 1. Reforma Politicii Agricole Comune în contextul perspectivei bugetare post-2013
Autori: Daniela GIURCĂ (coord), Cecilia ALEXANDRI, Marioara RUSU
Format:
Tipărit - preț 30 lei
SPOS 2011 - Sinteze
Autori:
Format:
Tipărit - preț 10 lei
SPOS 2011 - Studiul nr. 2. Adoptarea Pactului Euro Plus: implicaţii asupra politicii fiscale a României
Autori: Daniel DĂIANU (coord), Ella Viktoria KALLAI, Laurian LUNGU
Format:
Tipărit - preț 30 lei
SPOS 2011 - Studiul nr. 3. Semestrul European şi asigurarea unei creşteri economice sustenabile prin însănătoşirea finanţelor publice. Lecţii pentru România din perspectiva sustenabilităţii finanţelor publice
Autori: Moisă ALTĂR (coord), Ciprian NECULA, Ionuţ DUMITRU, Gabriel BOBEICĂ
Format:
Tipărit - preț 30 lei
SPOS 2011 - Studiul nr. 4. Analiza evoluţiilor politicilor sociale în UE în ultimii trei ani – pensii suplimentare/private şi impactul îmbătrânirii populaţiei
Autori: Valentina VASILE (coord), Ileana TACHE, Cristiana TUDOR, Clara VOLINTIRU
Format:
Tipărit - preț 30 lei

Culegere de jurisprudenţă CEDO - cauze recente împotriva României, volumul III
Autori:
Format:
Tipărit - preț 35 lei
WP nr. 31: Perspective româneşti cu privire la planurile interbelice de creare a unei “Confederaţii dunărene”. Spre o Strategie europeană a Dunării avant la lettre
Autori: Mihai SEBE
Format:
WP nr. 30: Perspectives of Polish – Romanian Bilateral Cooperation prior to the Polish EU Presidency
Autori: Jan PIEKLO, Agnes NICOLESCU, Gabriel SZEKELI
Format: