Publicații

Studiul nr. 5. Impactul implementării unor directive ale UE privind protecţia mediului înconjurător în anumite sectoare industriale din România
Autori: Dan MANOLELI, Victor PLATON, Rodica STĂNESCU, Petre PRISĂCARU, Lucian GEORGESCU, Jean TILLY
Format:
Studiul nr. 6. Impactul transpunerii sistemului calităţii din UE în anumite sectoare industriale româneşti
Autori: Nicolae DRAGULANESCU, Şerban Lucian BROCHE
Format:
Studiul nr. 7. Transpunerea în România a normelor Uniunii Europene în domeniul impozitării indirecte (TVA şi accize)
Autori: Daniel DĂIANU, Claudiu DOLTU, Dragoş PÎSLARU,
Format:
Studiul nr. 8. Compatibilităţi între cadrul românesc al politicii regionale şi reglementările UE privind ajutoarele de stat
Autori: Gabriela DRAGAN, Isabela ATANASIU
Format:
Studiul nr. 9. Politica de coeziune a UE şi dezvoltarea economică şi socială la nivel regional în România
Autori: Gabriel PASCARIU (coord), Manuela STANCULESCU, Dorin JULA, Mihaela LUTAS, Edith LHOMEL
Format:

Studiul nr. 10 A: Sistemul românesc de asigurări sociale şi aderarea la Uniunea Europeană
Autori: Mihaela LAMBRU, Bogdan CHIRIŢOIU
Format:
Studiul nr. 10 B: Analiza opţiunilor şi implicaţiilor reducerii contribuţiei de asigurări sociale în România
Autori: Constantin CIUPAGEA, Geomina ŢURLEA, Bianca PĂUNA
Format:
Studiul nr. 12. România şi măsurile UE pentru combaterea criminalităţii economice şi financiare
Autori: Petre Paul FUDULU, Adrian BABOI STROE, Lucian Liviu ALBU, Elena SIMONOVA, Codru VRABIE
Format:
Studiul nr. 13. Politica industrială a României din perspectiva aderării la Uniunea Europeană
Autori: Lucian CROITORU, Corneliu RUSSU, Cornel TARHOACA
Format:
Studiul nr. 14. Noua Economie din perspectiva aderării României la UE
Autori: Aron JINARU, Alexandru CARAGEA, Geomina TURLEA
Format: