Publicații

SPOS 2014 - Sinteze
Autori:
Format:
SPOS 2013 - Studiul nr. 1 - Liberalizarea treptată a pieţelor de energie electrică şi gaz şi impactul acestui proces asupra economiei româneşti
Autori: Prof. univ. dr. Aureliu LECA (coord.), Prof. asociat dr. Virgil MUȘĂTESCU, Victor IONESCU, Florin TOBESCU, Eugenia GUŞILOV
Format:
SPOS 2013 - Studiul nr. 2 - Politici de incluziune a romilor în statele membre ale UE
Autori: Dr. Sorin CACE (coord.), Dr. Gabriela NEAGU, Dr. Cristina RAŢ, Drd. Ana IVASIUC
Format:
SPOS 2013 - Studiul nr. 3 - Estimarea impactului liberei circulaţii a lucrătorilor români pe teritoriul UE, începând cu 01.01.2014; realităţi şi tendinţe din perspectivă economică, ocupaţională şi socială, la nivel naţional şi european
Autori: Prof. Dr. Valentina VASILE (coord.), Conf. Dr. Cristina BOBOC, Dr. Silvia PISICĂ, Lector Dr. Romana Emilia CRAMARENCO
Format:
SPOS 2013 - Studiul nr. 4 - Avantajele competitive ale României pe piaţa internă UE
Autori: Dr. Geomina ŢURLEA (coord.), Prof. dr. Valentin COJANU, Drd. Alina ALEXOAEI (NEGREA), Georgiana NECULAU, Drd. Ioan-Radu PETRARIU
Format:
SPOS 2013 - Sinteze
Autori:
Format:
POLICY PAPER Pushing the Turbo Button: What Next for the Polish–Romanian Strategic Partnership?
Autori: Łukasz Kulesa , Agnes Nicolescu, Stanislav Secrieru, Anita Sobják
Format:
SPOS 2012 - Sinteze
Autori:
Format:
Tipărit - preț 10 lei
SPOS 2008 - Sinteze
Autori:
Format:
SPOS 2012 - Studiul nr. 4 - 2012 - Perspective şi provocări ale exporturilor româneşti în perioada 2010-2014, prin prisma relaţiilor comerciale bilaterale şi regionale ale Uniunii Europene
Autori: Dr. Cornel ALBU (coord.), Dr. Agnes GHIBUŢIU, Dr. Monica OEHLER-ŞINCAI, Dr. Costin LIANU, Dr. Adriana GIURGIU
Format:
Tipărit - preț 30 lei