Publicații

Studiul nr. 12. România şi măsurile UE pentru combaterea criminalităţii economice şi financiare
Autori: Petre Paul FUDULU, Adrian BABOI STROE, Lucian Liviu ALBU, Elena SIMONOVA, Codru VRABIE
Format:
Studiul nr. 13. Politica industrială a României din perspectiva aderării la Uniunea Europeană
Autori: Lucian CROITORU, Corneliu RUSSU, Cornel TARHOACA
Format:
Studiul nr. 14. Noua Economie din perspectiva aderării României la UE
Autori: Aron JINARU, Alexandru CARAGEA, Geomina TURLEA
Format:
Studiul nr. B1-1. Impactul implementării unor directive ale UE din domeniul apei asupra industriei, agriculturii şi sistemelor de utilităţi locale
Autori: Rodica STĂNESCU, Cristina Sorana IONESCU, Dan MANOLELI
Format:
Studiul nr. B1-2. Impactul implementării în România a standardelor UE pentru protecţia mediului înconjurător cu privire la zgomot
Autori: Petre PRISECARU, Lucia IORDACHE
Format:
WP nr. 4: Costuri şi beneficii ale aderării la Uniunea Europeană pentru ţările candidate din Europa Centrală şi de Est
Autori: Iulia ZAMFIRESCU, Nicolae IDU (coord)
Format:
WP nr. 3: Repere şi puncte de vedere referitoare la dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene
Autori: Gilda TRUICĂ, Elena GEANA, Ana-Ilinca MACRI
Format:
WP nr. 2: Exigenţe europene şi realităţi româneşti (iunie 2001) Dezbatere organizată de Institutul European din România şi Grupul pentru Dialog Social (disponibil la biblioteca IER)
Autori:
Format:
WP nr. 1: Analiză Comparativă a Stadiului Negocierilor în Vederea Aderării la Uniunea Europeană a Statelor Candidate din Europa Centrală si de Est
Autori: Oana MOCANU, Alina VOICU, Nicolae IDU (coord)
Format: