Publicații

WP nr. 3: Repere şi puncte de vedere referitoare la dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene
Autori: Gilda TRUICĂ, Elena GEANA, Ana-Ilinca MACRI
Format:
WP nr. 2: Exigenţe europene şi realităţi româneşti (iunie 2001) Dezbatere organizată de Institutul European din România şi Grupul pentru Dialog Social (disponibil la biblioteca IER)
Autori:
Format:
WP nr. 1: Analiză Comparativă a Stadiului Negocierilor în Vederea Aderării la Uniunea Europeană a Statelor Candidate din Europa Centrală si de Est
Autori: Oana MOCANU, Alina VOICU, Nicolae IDU (coord)
Format: