Publicații

Studiul nr. B3. Deschiderea Contului de Capital în România - o abordare optimă
Autori: Daniel DĂIANU (coord), Ion DRAGULIN, Liviu VOINEA, Radu VRÂNCEANU
Format:
Studiul nr. B4. Impactul pentru România al introducerii contabilităţii de angajamente pentru instituţiile publice
Autori: Miruna HURDUZEU, Vera MORARIU, Mihail DUMITRU
Format:
Studiul nr. B5. Implicaţia aderării României la UE asupra instituţiilor din sectorul public
Autori: Martin WARNER, Cezar SCARLAT, Daniel POPESCU
Format:
Studiul nr. B6. Impactul dreptului de proprietate a nerezidenţilor şi apatrizilor asupra bugetului naţional
Autori: Elena Popa TUDORAN (coord), Stefan RAGALIE, Gheorghe HURDUZEU
Format:
Studiul nr. 12. România şi măsurile UE pentru combaterea criminalităţii economice şi financiare
Autori: Petre Paul FUDULU, Adrian BABOI STROE, Lucian Liviu ALBU, Elena SIMONOVA, Codru VRABIE
Format:
Studiul nr. 13. Politica industrială a României din perspectiva aderării la Uniunea Europeană
Autori: Lucian CROITORU, Corneliu RUSSU, Cornel TARHOACA
Format:
Studiul nr. 14. Noua Economie din perspectiva aderării României la UE
Autori: Aron JINARU, Alexandru CARAGEA, Geomina TURLEA
Format:
Studiul nr. B1-1. Impactul implementării unor directive ale UE din domeniul apei asupra industriei, agriculturii şi sistemelor de utilităţi locale
Autori: Rodica STĂNESCU, Cristina Sorana IONESCU, Dan MANOLELI
Format:
Studiul nr. B1-2. Impactul implementării în România a standardelor UE pentru protecţia mediului înconjurător cu privire la zgomot
Autori: Petre PRISECARU, Lucia IORDACHE
Format:
WP nr. 4: Costuri şi beneficii ale aderării la Uniunea Europeană pentru ţările candidate din Europa Centrală şi de Est
Autori: Iulia ZAMFIRESCU, Nicolae IDU (coord)
Format: