Publicații

Studiul nr. 10. Ajutoarele de stat în sectoarele sensibile concurenţial (cărbune, siderurgie, construcţii navale, construcţii, autovehicule, transporturi)
Autori: Gheorghe OPRESCU (coord), Isabela ATANASIU, Mariana PAPATULICĂ, Petre PRISECARU
Format:

Studiul nr. 11. Ierarhizarea priorităţilor de dezvoltare agricolă şi rurală în România. Influenţele noii reforme a Politicii Agricole Comunitare
Autori: Dan Gabriel MANOLELI (coord), Daniela GIURCA, Luminiţa CHIVU, Virginia CÂMPEANU
Format:

Studiul nr. 12. Evaluarea costurilor şi beneficiilor aderării României la UE
Autori: Constantin CIUPAGEA (coord), Laura MARINAS, Geomina TURLEA, Manuela UNGURU, Radu GHEORGHIU, Dorin JULA
Format:
Sinteze
Autori:
Format:
Studiul nr. 1A. Libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor din perspectiva aderării României la UE. Libera circulaţie a serviciilor financiare
Autori: Florin Ion POGONARU, Cristian BICHI, Gabriel SAUER, Dragoş RADU, Diana GHINEA
Format:
Studiul nr. 1B. Libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor din perspectiva aderării României la UE. Libera circulaţie a persoanelor
Autori: Florin Ion POGONARU, Cristian BICHI, Gabriel SAUER, Dragoş RADU, Diana GHINEA
Format:
Studiul nr. 2. Politica Agricolă comună - consecinţe asupra României
Autori: Philippe PIOTET (coord), Jacqueline LEONTE, Daniela GIURCA, Virginia CÂMPEANU
Format:
Studiul nr. 3. Liberalizarea pieţelor de utilităţi publice din perspectiva aderării României la UE
Autori: Gheorghe OPRESCU, Mariana PAPATULICĂ, Dragoş VASILE
Format:
Studiul nr. 4. Adaptarea politicilor României la cerinţele UE cu privire la taxele vamale şi politica comercială
Autori: Constantin CIUPAGEA, Manuela Cristina UNGURU, Valentin COJANU
Format:
Studiul nr. 11. Implicaţiile adoptării acquis-ului comunitar asupra Constituţiei României
Autori: Ioana CORNESCU, Monica MACOVEI, Oana DUŢESCU
Format: