Publicații

SPOS 2013 - Studiul nr. 1 - Liberalizarea treptată a pieţelor de energie electrică şi gaz şi impactul acestui proces asupra economiei româneşti
Autori: Prof. univ. dr. Aureliu LECA (coord.), Prof. asociat dr. Virgil MUȘĂTESCU, Victor IONESCU, Florin TOBESCU, Eugenia GUŞILOV
Format:
SPOS 2013 - Studiul nr. 2 - Politici de incluziune a romilor în statele membre ale UE
Autori: Dr. Sorin CACE (coord.), Dr. Gabriela NEAGU, Dr. Cristina RAŢ, Drd. Ana IVASIUC
Format:
SPOS 2013 - Studiul nr. 3 - Estimarea impactului liberei circulaţii a lucrătorilor români pe teritoriul UE, începând cu 01.01.2014; realităţi şi tendinţe din perspectivă economică, ocupaţională şi socială, la nivel naţional şi european
Autori: Prof. Dr. Valentina VASILE (coord.), Conf. Dr. Cristina BOBOC, Dr. Silvia PISICĂ, Lector Dr. Romana Emilia CRAMARENCO
Format:
SPOS 2013 - Studiul nr. 4 - Avantajele competitive ale României pe piaţa internă UE
Autori: Dr. Geomina ŢURLEA (coord.), Prof. dr. Valentin COJANU, Drd. Alina ALEXOAEI (NEGREA), Georgiana NECULAU, Drd. Ioan-Radu PETRARIU
Format:
SPOS 2013 - Sinteze
Autori:
Format: