Publicații

Studiul nr. B1-3. Impactul implementării în România a standardelor UE pentru protecţia mediului înconjurător cu privire la poluarea atmosferică
Autori: Victor PLATON
Format:
Studiul nr. B1-4. Impactul implementării în România a standardelor UE pentru protecţia mediului înconjurător cu privire la poluarea industrială
Autori: Victor PLATON (coord), Luminiţa CHIVU,
Format:
Studiul nr. B1-5. Impactul implementării în România a standardelor UE cu privire la accidentele majore care implică substanţe periculoase
Autori: Victor PLATON (coord), Constantin CIUTACU
Format:
Studiul nr. B1-6. Metodologii propuse pentru acreditarea laboratoarelor de control al apei şi mediului pentru certificarea sistemelor de management de mediu
Autori: Liliana Valeria CRUCERU, Răzvan Alexandru TOMESCU
Format:
Studiul nr. B1-7. Dezvoltarea prevederilor pentru conservarea Naturii în România
Autori: Dan MANOLELI, Alexandru ANDREŞANU, Nicolae GALDEAN, Dorel RUSTI, Iuliana GHEORGHE
Format:

Studiul nr. B2. Adoptarea de către România a elementelor acquis-ului comunitar referitor la transportul rutier de mărfuri
Autori: Constantin PÂRVULESCU, Cristian UŢĂ, Cornel Armand VLADU
Format:
Studiul nr. B3. Deschiderea Contului de Capital în România - o abordare optimă
Autori: Daniel DĂIANU (coord), Ion DRAGULIN, Liviu VOINEA, Radu VRÂNCEANU
Format:
Studiul nr. B4. Impactul pentru România al introducerii contabilităţii de angajamente pentru instituţiile publice
Autori: Miruna HURDUZEU, Vera MORARIU, Mihail DUMITRU
Format:
Studiul nr. B5. Implicaţia aderării României la UE asupra instituţiilor din sectorul public
Autori: Martin WARNER, Cezar SCARLAT, Daniel POPESCU
Format:
Studiul nr. B6. Impactul dreptului de proprietate a nerezidenţilor şi apatrizilor asupra bugetului naţional
Autori: Elena Popa TUDORAN (coord), Stefan RAGALIE, Gheorghe HURDUZEU
Format: