Publicații

Sinteze
Autori:
Format:
Studiul nr. 1A. Libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor din perspectiva aderării României la UE. Libera circulaţie a serviciilor financiare
Autori: Florin Ion POGONARU, Cristian BICHI, Gabriel SAUER, Dragoş RADU, Diana GHINEA
Format:
Studiul nr. 1B. Libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor din perspectiva aderării României la UE. Libera circulaţie a persoanelor
Autori: Florin Ion POGONARU, Cristian BICHI, Gabriel SAUER, Dragoş RADU, Diana GHINEA
Format:
Studiul nr. 2. Politica Agricolă comună - consecinţe asupra României
Autori: Philippe PIOTET (coord), Jacqueline LEONTE, Daniela GIURCA, Virginia CÂMPEANU
Format:
Studiul nr. 3. Liberalizarea pieţelor de utilităţi publice din perspectiva aderării României la UE
Autori: Gheorghe OPRESCU, Mariana PAPATULICĂ, Dragoş VASILE
Format:
Studiul nr. 4. Adaptarea politicilor României la cerinţele UE cu privire la taxele vamale şi politica comercială
Autori: Constantin CIUPAGEA, Manuela Cristina UNGURU, Valentin COJANU
Format:
Studiul nr. 11. Implicaţiile adoptării acquis-ului comunitar asupra Constituţiei României
Autori: Ioana CORNESCU, Monica MACOVEI, Oana DUŢESCU
Format:
Studiul nr. 5. Impactul implementării unor directive ale UE privind protecţia mediului înconjurător în anumite sectoare industriale din România
Autori: Dan MANOLELI, Victor PLATON, Rodica STĂNESCU, Petre PRISĂCARU, Lucian GEORGESCU, Jean TILLY
Format:
Studiul nr. 6. Impactul transpunerii sistemului calităţii din UE în anumite sectoare industriale româneşti
Autori: Nicolae DRAGULANESCU, Şerban Lucian BROCHE
Format:
Studiul nr. 7. Transpunerea în România a normelor Uniunii Europene în domeniul impozitării indirecte (TVA şi accize)
Autori: Daniel DĂIANU, Claudiu DOLTU, Dragoş PÎSLARU,
Format: