Publicații

Sinteze
Autori:
Format:
Studiul nr. 1. Evaluarea gradului de concordanţă a legislaţiei româneşti cu acquis-ul comunitar, pe capitole de negociere
Autori: Augustin FUEREA (coord), Steliana SANDU, Cezar SCARLAT, Gheoghe HURDUZEU, Cristian PĂUN, Roxana-Mariana POPESCU
Format:

Studiul nr. 2. Strategii de politică monetară şi curs de schimb în contextul aderării României la UE
Autori: Daniel DĂIANU (coord), Laurian LUNGU, Radu VRÂNCEANU
Format:
Studiul nr. 3. Implicaţiile adoptării acquis-ului comunitar asupra controlului financiar în România
Autori: Paul FUDULU (coord), Ene DINGA, Cristinel CHIŢU, Laurenţiu CALAICAN
Format:

Studiul nr. 4. Politica Europeană de Securitate şi Apărare - element de influenţare a acţiunilor României în domeniul politicii de securitate şi apărare
Autori: Liviu MUREŞAN (coord), Adrian POP, Florin BONCIU
Format:
Studiul nr. 5. Fenomenul migraţionist din perspectiva aderării României la UE
Autori: Daniela Luminiţa CONSTANTIN (coord), Valentina VASILE, Diana PREDA, Luminiţa NICOLESCU
Format:

Studiul nr. 6. Cerinţe specifice ale gestionării instrumentelor structurale si implicatile pentru Romania
Autori: Valentin COJANU (coord), Alina DIMA, Radu MUŞETESCU, Dragoş PÎSLARU, Manuela STĂNCULESCU
Format:

Studiul nr. 7. Studiu suport pentru elaborarea Planului de Acţiune privind depozitarea deşeurilor industriale în vederea conformării cu legislaţia europeană
Autori: Victor PLATON, Rodica STĂNESCU, Brînduşa PETROAICA
Format:

Studiul nr. 8. Analiza comparativă state membre - state candidate privind armonizarea prevederilor legale în domeniul insolvabilităţii şi falimentului
Autori: Daniel DĂIANU (coord), Dragoş PÎSLARU, Liviu VOINEA
Format:

Studiul nr. 9. Soluţii şi opţiuni de management financiar pentru asigurarea unei creşteri reale a nivelului pensiilor în România
Autori: Marian PREDA, Cristina DOBOŞ, Vlad GRIGORAŞ
Format: