Publicații

Sinteze
Autori:
Format:
Studiul nr. 1. Analiza capacităţii de absorbţie a fondurilor comunitare în România
Autori: Gheorghe OPRESCU (coord), Daniela Luminiţa CONSTANTIN, Florinel ILIE, Dragoş PÎSLARU
Format:
Studiul nr. 2. Impactul liberalizării contului de capital asupra cursului de schimb şi competitivităţii economiei româneşti
Autori: Moisă ALTĂR (coord), Lucian ALBU, Ionuţ DUMITRU, Ciprian NECULA
Format:
Studiul nr. 3. Reforma administraţiei publice în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană
Autori: Marius PROFIROIU (coord), Tudorel ANDREI, Dragoş DINCA, Radu CARP
Format:
Studiul nr. 4. Performanţa în contextul agendei Lisabona: experienţe de succes, design instituţional, implicaţii pentru România
Autori: Liviu VOINEA, Bianca PĂUNA, Cosmin Ştefan MARINESCU
Format:
Studiul nr. 5. România şi Republica Moldova - între politica europeană de vecinătate şi perspectiva extinderii Uniunii Europene
Autori: Adrian POP (coord), Gabriela PASCARIU, George ANGLIŢOIU, Alexandru PURCĂRUŞ
Format:
Studiul nr. 6. Sectorul agricol în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană: implicaţii asupra sistemului de plăţi
Autori: Daniela GIURCA, Gheorge HURDUYEU, Marioara RUSU, Cosmin SĂLĂŞAN
Format:
Studiul nr. 7 Elemente de strategie a pregătirii României pentru perioada post-aderare
Autori: Valentin COJANU (coord), Maria BÎRSAN, Liviu MUREŞAN, Oana ARISTIDE
Format:
Studiul nr. 8. Direcţii necesare de dezvoltare instituţională (adâncire) a UE în raport cu dezvoltarea sa pe orizontală (extindere)
Autori: Paul FUDULU, Anton COMĂNESCU, Dragoş NEGRESCU, Petre PRISECARU
Format:
Studiul nr. 9. Analiza şi evaluarea evoluţiilor în plan economic, instituţional şi social în cazul noilor state membre ale UE, după 1 mai 2004
Autori: Constantin CLUPAGEA (coord), Isabela ATANASIU, Virginia CÂMPEANU, Geomina ŢURLEA
Format: