Publicații

SPOS 2008 - Sinteze
Autori:
Format:
Studiul nr. 1. Impactul generat de dinamica cotei de lapte asupra producătorilor agricoli din România în contextul reformei politicii agricole comune
Autori: Daniela GIURCA (coord), Marioara RUSU, Mariana GRODEA, Valeriu STERIU
Format:
Tipărit - preț 50 lei
Studiul nr. 2. Orientări privind securitatea energetică a României
Autori: Silviu NEGRUŢ, Aureliu LECA, Mariana PAPATULICĂ, Liviu Bogdan VLAD, Marius Cristian NEACŞU
Format:
Tipărit - preț 50 lei
Studiul nr. 3. Regimul juridic al hotărârilor preliminare ale CJCE şi impactul acestora asupra sistemului de drept naţional
Autori: Cristina Diana RADU PRESURĂ, Roxana-Mariana POPESCU
Format:
Tipărit - preț 50 lei
Studiul nr. 4. Perspective europene de abordare a azilului şi migraţiei
Autori: Daniela-Luminiţa CONSTANTIN (coord), Luminiţa NICOLESCU, Zizi GOSCHIN
Format:
Tipărit - preț 50 lei