Publicații

SPOS 2009 - Sinteze
Autori:
Format:
Tipărit - preț 15 lei
SPOS 2009 - Studiul nr. 1. Finanţe publice: introducerea unui cadru fiscal-bugetar pe termen mediu
Autori: prof. univ. dr. Moisă ALTĂR (coord), prof. univ. dr. Lucian Liviu ALBU, conf. Univ. dr. Ciprian NECULA, lector univ. drd. Gabriel BOBEICĂ
Format:
Tipărit - preț 50 lei
SPOS 2009 - Studiul nr. 2. Viitorul resurselor proprii ale Comunităţilor Europene, prin prisma implicaţiilor asupra contribuţiei României la bugetul UE
Autori: Napoleon POP (coord), Niculae DONE, Mihai DUMITRU
Format:
Tipărit - preț 50 lei
SPOS 2009 - Studiul nr. 3. Flexicuritatea şi dialogul social în România – perspective privind implementarea principiilor flexicurităţii în întreprinderile româneşti
Autori: Dr. ec. Cătălin GHINĂRARU, dr. ec. Florin PAVELESCU, dr. jr. Raluca DUMITRU, dr. jr. Georgeta MODIGA
Format:
Tipărit - preț 50 lei
SPOS 2009 - Studiul nr. 4. Îmbunătăţirea competenţelor profesionale în rândul absolvenţilor şi tinerilor: o şansă pentru viitor
Autori: Valentina VASILE (coord), Gabriela PRELIPCEAN, Daniel Mihail ŞANDRU
Format:
Tipărit - preț 50 lei
SPOS 2009 - Studiul nr. 5. Impactul implementării pachetului energie-schimbări climatice asupra economiei româneşti
Autori: prof. univ. dr. ing. Aureliu LECA (coord), prof. univ. dr. ing. Virgil MUŞATESCU, conf. univ. dr. ec. Dorel Mihai PARASCHIV, lector univ. drd. Ec. Roxana VOICU-DOROBANŢU, lector univ. drd. ec. Ana Maria MARINOIU
Format:
Tipărit - preț 50 lei