Publicații

SPOS 2012 - Sinteze
Autori:
Format:
Tipărit - preț 10 lei
SPOS 2012 - Studiul nr. 4 - 2012 - Perspective şi provocări ale exporturilor româneşti în perioada 2010-2014, prin prisma relaţiilor comerciale bilaterale şi regionale ale Uniunii Europene
Autori: Dr. Cornel ALBU (coord.), Dr. Agnes GHIBUŢIU, Dr. Monica OEHLER-ŞINCAI, Dr. Costin LIANU, Dr. Adriana GIURGIU
Format:
Tipărit - preț 30 lei
SPOS 2012 - Studiul nr. 3, Taxarea tranzacţiilor financiare şi consecinţele sale asupra creşterii economice, stabilităţii financiare şi finanţelor publice
Autori: Bogdan MOINESCU (coord.),Bogdan DUMITRESCU,Iustina BOITAN
Format:
Tipărit - preț 30 lei
SPOS 2012 - Studiul nr. 2, Coordonarea afacerilor europene la nivel naţional. Mecanisme de colaborare între Guvern şi Parlament în domeniul afacerilor europene. Studiu comparativ în statele membre UE
Autori: Iordan Gheorghe BĂRBULESCU (coord.),Oana Andreea ION,Nicolae TODERAŞ
Format:
Tipărit - preț 30 lei
SPOS 2012 - Studiul nr. 1 - 2012 - Perspectivele politicii de migraţie în contextul demografic actual din România
Autori: Bogdan Alexandru SUDITU (coord.),Gabriela PRELIPCEAN,Daniel Celu VÎRDOL,Oana Ancuţa STÂNGACIU
Format:
Tipărit - preț 30 lei