Publicații

 

21

Romanian Journal of European Affairs (RJEA) este prima publicaţie din România axată pe dezbaterea privind procesul de integrare europeană şi pe rolul României într-o Europă lărgită. Revista se bucură de o largă răspândire atât în România, cât şi în prestigioase centre universitare şi de cercetare din Europa si SUA.

 

Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi pagina revistei rjea.ier.ro