Publicații

Manualul afacerilor europene: "Formare iniţială în Afaceri Europene pentru Funcţionarii Publici din Administraţia Publică Centrală din România"
Autori:
Format:
Manualul PCM
Autori:
Format:
Comerţ şi dezvoltare
Autori:
Format:
Justiţie şi afaceri interne
Autori:
Format:
Piaţa muncii
Autori:
Format:
Protecţia consumatorilor
Autori:
Format:
Securitate şi apărare
Autori:
Format:
Transporturi
Autori:
Format:
Uniunea economică şi monetară
Autori:
Format:
Strategia de formare pentru Administraţia Publică Locală din România - 2003
Autori: Vivienne FLANAGAN
Format: