Traducere asistată de calculator

05/12/2016 - 07/12/2016 Tarif: 400 lei
Tarif plată anticipată: 360 lei
Termen înscriere: 02/12/2016
Termen plată anticipată: 28/11/2016
In curand
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Gigi Mihaita - coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 134

Pe aceeași tema

Traducerea profesională trebuie să asigure transferul semantic corect din limba-sursă către limba-ţintă. Utilizarea calculatorului în traducere nu va înlocui inteligenţa şi experienţa traducătorului, dar îi permite acestuia să lucreze conform standardelor şi să facă posibilă comunicarea profesională, atât la nivelul instituţiilor, cât şi al mediului de afaceri.
 
Plecând de la necesitatea formării de competenţe specifice în domeniul traducerii şi reviziei de texte de specialitate complexe ce a reieşit din contactul cu mediul de traduceri din România, cu instituţiile europene, precum şi cu mediul universitar, IER a demarat acest program de formare profesională încă din 2010.

Pentru înscrierea la acest curs vă rugăm completați Formularul de înscriere.
 
Obiectivele cursului
După ce vor urma programul de formare, cursanţii vor fi capabili:
 • să cunoască principalele etape şi standarde de calitate privind traducerea, revizia, cercetarea terminologică
 • să cunoască aspectele urmărite în activitatea de revizie lingvistică şi de specialitate
 • să cunoască principalele surse de documentare şi modalităţile de utilizare a acestora pentru obţinerea unor traduceri de calitate
 • să cunoască principalele sisteme CAT şi să le utilizeze în activitatea de traducere şi/sau revizie
 • să-şi însuşească cunoştinţe de drept elementare, în special privind dreptul Uniunii Europene şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
 • să dezvolte o atitudine responsabilă, spirit critic şi competenţe de comunicare cu beneficiarul traducerii.
 
Cui se adresează?
Tuturor persoanelor interesate de traducerea de texte de specialitate complexe, din administraţia publică, dar şi din mediul universitar şi privat.
 
Condiţii de participare
 • cunoaşterea limbilor engleză şi/sau franceză (una dintre acestea la nivel avansat)
 • bune cunoştinţe de operare pe calculator.
 
Cinci motive pentru a vă înscrie la acest program de formare
IER este instituţia abilitată prin lege să asigure traducerea în limba română şi revizia lingvistică şi juridică a acquis-ului comunitar preaderare şi a jurisprudenţei CEDO, precum şi traducerea în alte limbi oficiale ale Uniunii Europene a unor reglementări juridice,
utilizarea curentă a sistemelor de traducere asistată de calculator (în prezent, circa 300 000 de unităţi de traducere),
crearea şi gestionarea unei baze de date terminologice de peste 30 000 de intrări validate, disponibile pe site-ul IER şi transferate către Direcţia Generală Traduceri a Comisiei Europene,
elaborarea şi publicarea a peste 30 de lucrări de specialitate în domeniul traducerii acquis-ului comunitar şi jurisprudenţei CEDO (de ex. Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar, Ghid pentru traducerea în limba română a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, Glosar privind Tratatul de la Lisabona, Glosar juridic),
experienţă de peste 12 ani în traducerea şi revizia acquis-ului comunitar preaderare şi a altor tipuri de acte juridice.
 
Atuurile programului de formare
 • formatori autorizaţi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), cu experienţă în traducere, revizie lingvistică, revizie juridică, cercetare terminologică etc.
 • module tematice şi metode interactive
 • lucrul practic pe calculator individual
 • suporturi de curs pentru cursanţi
 • grupă de lucru de cca 16 persoane
 
Detalii organizatorice
La finalul programului de formare, IER eliberează un certificat de participare. Eliberarea certificatului este condiţionată de o frecvenţă de minim 75% din durata celor 3 zile ale programului de formare.
 
Locul de desfăşurare 
Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.

 

 • Formatori autorizaţi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), cu experienţă în traducere, revizie lingvistică, revizie juridică, cercetare terminologică etc.

Tariful pentru cele 3 zile ale programului este de 400 de lei.

 

Reduceri acordate:

- 10% pentru plata cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de începerea cursului, cu excepția entităților publice;

- 10% pentru orice entitate publică cu care se încheie contract de formare profesională cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de începerea cursului;

- 10% pentru minim 3 cursanți de la aceeași entitate, înscriși pentru aceeași sesiune;

- 10% pentru entitățile publice sau private care au trimis cel puțin un participant la un curs anterior, cu plată;

- 10% pentru cursanții care au mai participat la un curs cu plată organizat de IER (cu prezentarea documentelor justificative);

- 10% pentru stagiari și/sau voluntari ai IER (cu prezentarea documentelor justificative);

- 10% pentru persoanele pensionate (cu prezentarea documentelor justificative);

- 10% pentru formatorii IER;

- 10% pentru cursurile la comanda beneficiarului, pentru un minim de 10 persoane. În situația în care instituția face o solicitare de cel puțin două cursuri în același an, la unul din cursuri numărul de minim de persoane se reduce la 7 persoane. 

 

Reducerile NU se cumulează.

 

Important: Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

Înscrierea la curs se realizează individual și presupune următorii pași:
1. completarea Formularului de înscriere.
2. completarea în format Word a Contractului de formare profesională primit de la organizatori și retransmiterea lui prin email, în format Word, organizatorilor împreună cu copia scanată a Cărții de Identitate;
3. plata taxei de curs.
Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.
 
Acordul superiorului ierarhic
Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce formularul şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro sau prin fax la numărul  (4021) 314 26 66.
 
Anularea participării
 • dacă participantul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului, i se returnează întregul tarif.
 • dacă participantul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului, se reţine 20% din taxa de curs
 • dacă participantul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului se, reţine 100% din taxa de curs.
Pentru înscrierea la acest curs vă rugăm completați Formularul de înscriere.
Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.
 
Acordul superiorului ierarhic
Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce formularul şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro sau prin fax la numărul  (4021) 314 26 66.
 
Anularea participării
 • dacă participantul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului, i se returnează întregul tarif.
 • dacă participantul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului, se reţine 20% din taxa de curs
 • dacă participantul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului se, reţine 100% din taxa de curs.

În cazul în care IER anulează sau reprogramează cursul, participantul are dreptul să solicite:
 • să fie înscris automat la următoarea sesiune a programului de formare profesională
 • să i se restituie integral suma achitată
În cazul în care IER anulează și pe cale de consecință reprogramează programul de formare profesională, anunță beneficiarul imediat asupra acestei situații, precum și asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, și, în funcție de solicitarea beneficiarului poate înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională.
There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile

Alte editii

Nu sunt inregistrari.