Specializare în afaceri europene

16/11/2015 - 18/11/2015 Tarif: 0 lei
Tarif plată anticipată: 0 lei
Termen înscriere: 13/11/2015
Termen plată anticipată: //
Anulat
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Gigi Mihăiţă - coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 112

Pe aceeași tema

Obiectivele cursului
Ca urmare a programului de formare, cursanţii vor fi capabili
• să înţeleagă şi să definească sau să descrie principalele teme şi procese de la nivel european, politicile europene majore şi direcţiile lor de acţiune, precum şi legătura dintre acestea şi politicile naţionale ale statelor member;
• să recunoască influenţa şi efectul politicilor europene la nivel naţional şi să poată acţiona în consecinţă;
• să înţeleagă limbajul comunitar (eurojargonul) şi să utilizeze adecvat terminologia specifică utilizată în domeniul problematicii europene.
 
Cui se adresează
Programul se adresează în special funcţionarilor din administraţia publică (centrală şi locală) cu responsabilităţi în domeniul afacerilor europene, dar şi acelora care doresc să dobândească o pregătire generală şi o privire de ansamblu actualizată asupra problematicilor europene. 
Condiţie minimă de acces - studii superioare finalizate.
 
Diploma de absolvire: cursul se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România. Eliberarea Certificatului este condiţionată de o frecvenţă de minim 70% din durata programului de formare.
 
*Selecţia participanţilor la cursurile gratuite se va face pe principiul „primul venit, primul servit” în limita locurilor disponibile pentru fiecare curs. Pentru asigurarea unei reprezentativităţi cât mai mari, nu vor putea fi selectate mai mult de 2 persoane de la o singură organizaţie pentru participarea la cursurile gratuite. În cazul în care mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii se înscriu la aceste cursuri, organizatorii vor analiza în ce măsură există locuri disponibile, fără a afecta şansele de a beneficia de instruire ale altor organizaţii eligibile/selectate.
Tematica provizorie
• Sistemul naţional de coordonare al afacerilor europene
• Etica în afacerile europene
• Comunicare strategică în Uniunea Europeană: modele, instituţii şi canale de comunicare
• Politica de coeziune. Fonduri 2014-2020 
• Politica Agricola Comuna 2014 – 2020
• Geopolitica Uniunii Europeane
• Politicile UE de securitate energetică
• Politica de securitate in cadrul Uniunii Europene

Cursul se desfăşoară zilnic între orele 9.00-17.00 (24 de ore de instruire - teoretică şi practică).
 
Locul desfăşurării
Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.
Oana-Antonia COLIBĂȘANU, doctor în Economie și Afaceri Internaționale și cadru didactic asociat în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale a Academiei de Studii Economice București și a Departamentului de Studii Culturale a Universităţii din Bucureşti
Cristian DUCU, doctor în Filosofie Morală şi profesor invitat al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice a Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative şi al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a Universităţii din Bucureşti
Radu DUDĂU, doctor în Științe Politice și în Filozofie și cadru didactic asociat al Facultății de Filozofie a Universității din București
Daniela GIURCA, doctor în Horticultură și consultant în politici agricole
Mihaela MAFTEI, doctor în Economie și lector universitar în cadrul Departamentului de Business, Științele Consumatorului și Managementului Calității a Academiei de Studii Economice București
Adriean-Vasile PÂRLOG, este doctor în Științe Militare și cadru didactic asociat (profesor universitar) în cadrul Departamentului de Management al Academiei de Studii Economice București
Mihai SEBE, doctor în Științe politice și expert în cadrul Institutului European din România
Iolanda Mihaela STĂNILOIU, consultant în comunicare și director executiv al Federației Fundațiilor Comunitare din România

Programul este subvenţionat din bugetul IER, în condiţiile desfăşurării la sediul IER.

Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:
1. completarea formularului de înscriere
2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător
 
Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.
Acordul superiorului ierarhic
Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce formularul (pasul 2 din completarea formularului online) şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro.
 
În cazul în care IER anulează şi pe cale de consecinţă reprogramează programul de formare profesională, anunţă beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului:
• înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională
There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile

Alte editii

Nu sunt inregistrari.