Specializare în afaceri europene

19/03/2014 - 21/03/2014 Tarif: 0 lei
Tarif plată anticipată: 0 lei
Termen înscriere: 11/03/2014
Termen plată anticipată: //
Inscriere incheiata
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs, persoana de contact este Gigi Mihăiţă, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro

 

Pe aceeași tema

Selecţia participanţilor la cursurile gratuite se va face pe principiul „primul venit, primul servit” în limita locurilor disponibile pentru fiecare curs. Pentru asigurarea unei reprezentativităţi cât mai mari, nu vor putea fi selectate mai mult de 2 persoane de la o singură organizaţie pentru participarea la cursurile gratuite. În cazul în care mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii se înscriu la aceste cursuri, organizatorii vor analiza în ce măsură există locuri disponibile, fără a afecta şansele de a beneficia de instruire ale altor organizaţii eligibile/selectate.

Condiţie minimă de acces - studii superioare finalizate.

Locuri disponibile:

 

Obiectivele cursului

Ca urmare a programului de formare, cursanţii vor fi capabili:

 • să înţeleagă şi să definească sau să descrie principalele teme şi procese de la nivel european, politicile europene majore şi direcţiile lor de acţiune, precum şi legătura dintre acestea şi politicile naţionale ale statelor membre
 • să recunoască influenţa şi efectul politicilor europene la nivel naţional şi să poată acţiona în consecinţă
 • să înţeleagă limbajul comunitar (eurojargonul) şi să utilizeze adecvat terminologia specifică utilizată în domeniul problematicii europene

Cui se adresează

Programul se adresează în special funcţionarilor din administraţia publică (centrală şi locală) cu responsabilităţi în domeniul afacerilor europene, dar şi acelora care doresc să dobândească o pregătire generală şi o privire de ansamblu actualizată asupra problematicilor europene. 

Tematica provizorie

 • Piaţa internă a UE
 • Politica de coeziune a UE
 • Uniunea Economică şi Monetară
 • Bilanţul funcţionării UEM şi a monedei euro în perioada 1999-2014
 • Elemente de macroeconomie. Contextul economic şi politic al Tratatului de la Maastricht.
 • Răspunsul UE la criza financiară. Reforma în curs a Uniunii economice şi monetare (după 2013)
 • Spaţiul comun al justiţiei, libertăţii şi securităţii; particularităţi
 • Schengen de la mit la realitate; cazul României
 • Sistemul naţional de coordonare al afacerilor europene.
 • România şi (pre)istoria construcţiei europene. Perspective româneşti.

Locul desfăşurării

Programul este organizat de Institutul European din România. Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului (cu condiţia acoperirii cheltuielilor implicate -- pentru informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Biroului formare: formare@ier.ro).

 • Simona MOAGĂR-POLADIAN, director al Institutului de Economie Mondială
 • Andrei MOCEAROV - lector univ., Academia de Studii Economice
 • Petre PRISECARU - cercetător principal, Institutul de Economie Mondială
 • Mihai SEBE – doctor in stiinte politice, expert, Institutul European din Romania

Programul este subvenţionat din bugetul IER în condiţiile desfăşurării la sediul IER.

Înscrierea la acest seminar se realizează individual şi presupune următorii paşi:

 1. completarea formularului online
 2. descărcarea, completarea şi transmiterea acordului superiorului ierarhic (scanat) prin e-mail la gigi.mihaita@ier.ro

Confirmarea participării la curs se face respectând ordinea înscrierii, până la completarea grupelor.

There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile