Sistemul normativ al Uniunii Europene

03/04/2014 - 04/04/2014 Tarif: 0 lei
Tarif plată anticipată: 0 lei
Termen înscriere: 26/03/2014
Termen plată anticipată: //
Inscriere incheiata
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs, persoana de contact este Gigi Mihăiţă, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro

Pe aceeași tema

Sistemul normativ al Uniunii Europene

Selecţia participanţilor la cursurile gratuite se va face pe principiul „primul venit, primul servit” în limita locurilor disponibile pentru fiecare curs. Pentru asigurarea unei reprezentativităţi cât mai mari, nu vor putea fi selectate mai mult de 2 persoane de la o singură organizaţie pentru participarea la cursurile gratuite. În cazul în care mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii se înscriu la aceste cursuri, organizatorii vor analiza în ce măsură există locuri disponibile, fără a afecta şansele de a beneficia de instruire ale altor organizaţii eligibile/selectate.

Condiţie minimă de acces - studii superioare finalizate.

Obiectivele cursului:

Cursul oferă participanţilor informaţii detaliate cu privire la instituţiile UE, actele lor juridice şi jurisdicţia comunitară. Ca urmare a programului de formare cursanţii vor fi capabili:

 • să identifice izvoarele dreptului comunitar
 • să recunoască instituţiile Uniunii Europene şi actele lor juridice
 • să înţeleagă influenţa jurisdicţiei europene asupra sistemului normativ al U.E.
 • să înţeleagă relaţiile dintre dreptul comunitar şi legislaţia internă

Cui se adresează:

Programul se adresează în special juriştilor şi personalului de specialitate din instituţii publice (ministere, agenţii guvernamentale şi din instituţiile autorităţilor publice locale) şi/sau private, care prin natura activităţilor profesionale pe care le desfăşoară trebuie să fie informaţi în legătură cu noţiunile de specialitate privind instituţiile U.E., acquis-ul comunitar şi influenţa jurisdicţiei europene asupra sistemului normativ românesc.

Locul desfăşurării
Programul este organizat de Institutul European din România. Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului (cu condiţia acoperirii cheltuielilor implicate - pentru informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Biroului formare: formare@ier.ro).

Tematica

 • drept intern, drept internaţional, drept comunitar
 • instituţiile UE şi actele lor juridice
 • efectele dreptului comunitar
 • intensitatea izvoarelor dreptului comunitar
 • acquis comunitar
 • impactul jurisprudenţei europene asupra sistemului juridic românesc
 • jurisdicţia europeană (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Tribunalul de primă instanţă şi Tribunalul pentru funcţia publică)
 • drepturile omului

Formator

Cursul este susţinut de Simina - Elena Tănăsescu, doctor în ştiinţe juridice, prodecan al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti şi un formator cu vastă experienţă în domeniul juridic şi în cel al afacerilor europene. Doamna Simina-Elena Tănăsescu a susţinut cursuri la universităţi din ţară şi străinate, institute de cercetare şi formare, fiind şi autoare a numeroase cărţi şi studii de drept constituţional şi parlamentar. Experienţa sa include activitatea de judecător, precum şi de expert consultant în programe finanţate din fonduri Phare. De asemenea, a colaborat cu Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti în monitorizarea programelor finanţate de UE în domeniul administraţiei publice şi justiţiei.

Programul este subvenţionat din bugetul IER în condiţiile desfăşurării la sediul IER.

Înscriere

Înscrierea la acest seminar se realizează individual şi presupune următorii paşi:

1. completarea formularului online

2. descărcarea, completarea şi transmiterea acordului superiorului ierarhic (scanat) prin e-mail la gigi.mihaita@ier.ro

Confirmarea participării la curs se face respectând ordinea înscrierii, până la completarea grupelor.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs, persoana de contact este Gigi Mihăiţă, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro

Programul este subvenţionat din bugetul IER în condiţiile desfăşurării la sediul IER.

Locul desfăşurării
Programul este organizat de Institutul European din România. Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului (cu condiţia acoperirii cheltuielilor implicate -- pentru informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Biroului formare: formare@ier.ro).

 

There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.