Seminar de pregătire pentru concursurile şi selecţiile organizate de instituţiile Uniunii Europene (în limba engleză)

05/06/2015 - 05/06/2015 Tarif: 400 lei
Tarif plată anticipată: 360 lei
Termen înscriere: 02/06/2015
Termen plată anticipată: 25/05/2015
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Gigi Mihăiţă - coordonatorul programului
tel.: 021-3142696, int. 112

Pe aceeași tema

Obiectivele cursului:
Cursul vizează diseminarea unor cunoştinţe specifice privind:
• specificul testării prin intermediul computerului;
• testul de raţionament numeric şi caracteristicile testelor cu variante multiple de răspuns;
• testul de raţionament verbal;  
• testul de raţionament abstract;
• testul de judecată situaţională.
 
În aceeaşi măsură, cursul urmăreşte dezvoltarea de strategii şi metode pentru a rezolva testele.
 
Cui se adresează:
Cursul se adresează persoanelor care doresc să se pregătească pentru concursurile şi selecţiile organizate de instituţiile Uniunii Europene.
Cerinţa obligatorie - studii superioare finalizate.
 
Beneficii:
• familiarizarea cu modalitatea de desfăşurare a testării;
• cunoaşterea tipurilor de teste;
• posibilitatea de a adresa întrebări directe formatorului;
• posibilitatea de a cunoaşte şi de a-şi însuşi strategii şi metode de rezolvarea a tuturor tipurilor de teste.
 
Atuuri ale cursului:
• conţinut bogat de informaţii privind testarea şi tipurile de teste;
• utilizarea terminologiei specifice în limba engleză – limba testării;
• formator cu o solidă experienţă în domeniul pregătirii pentru concursurile organizate de instituţiile Uniunii Europene;
• dobândirea competenţelor are loc într-o atmosferă plăcută şi stimulativă.
 
Certificat de participare:
Cursul se va finaliza cu un Certificat de participare.
Tematica orientativă:
• Objectives of the Training
Introduction into the computer based testing 
• Environment of the computer based testing
• Characteristics of Multiple Choice Tests
The test on numerical reasoning
• Characteristics of the test
• Development of strategies and methods to solve the test
The test on verbal reasoning 
• Characteristics of the test
• Exercises
• Development of strategies and methods to solve the test
The test on abstract reasoning
• Characteristics of the test
• Solving that test quickly and correctly
The test on situational judgements
• The competency framework of EPSO
• Characteristics of the test
Questions and answers
 
Cursul se desfăşoară între orele 9.00 şi 17.00.
Locul desfăşurării: la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 7 – 9, Sala de conferinţe, etaj 4.

Marcus DELACOR, Managing Director of Deutsche Gesellschaft für Evaluation. International Senior Expert. Support for applicants in EU personal selection procedures. Coach and provider of web-based e-learning platform "European Career Portal 2.0".

Tariful cursului: 400 lei/participant - include prestaţia formatorului, costul suportului de curs, pauzele de cafea.
 
Reduceri acordate:
- 10% pentru înscriere cu cel puţin 1 săptămână înainte de începerea cursului;
- 10% pentru minim 3 cursanţi de la aceeaşi entitate, înscrişi pentru aceeaşi sesiune;
- 10% pentru entităţile publice sau private care au trimis cel puţin un participant la un curs anterior, cu plată;
- 10% pentru orice entitate publică cu care se încheie contract de formare profesională cu cel puţin o săptămână înainte de începerea cursului;
- 10% pentru cursanţii care au mai participat la un curs cu plată organizat de Biroul Formare, în cadrul Institutul European din România;
- 10% pentru stagiari şi/sau voluntari ai Institutului European din România care deţin diploma de licenţă (cel puţin);
- 10% pentru persoanele pensionate;
- 10% pentru formatorii IER;
- 10% pentru cursurile comandate, pentru un minim de 10 persoane (excepţie fac cazurile în care instituţia face o solicitare de cel puţin două cursuri în acelaşi an, situaţie în care, la unul din cursuri se acceptă o înscriere de minim 8 persoane).
 
Aceste reduceri NU se cumulează.
 
- pentru grupuri care depăşesc numărul minim stabilit pentru fiecare program de formare, din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază de către conducerea IER
- alte tipuri de reduceri negociate cu potenţialii beneficiari, fără ca încasările totale rezultate în urma negocierii să coboare sub suma estimată în buget ca încasări pentru acel tip de program/sesiune
 
Important: Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.
 
Plata taxei de curs 
În cazul programelor cu taxă, plata se poate realiza în numerar la casieria IER sau prin transfer bancar pe baza facturii emise de IER, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
În mod obişnuit, plata se efectuează cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de începerea programului.
Pentru a beneficia de reducerea pentru plata anticipată, plata trebuie să fie efectuată integral până la termenul stabilit în prezenţa procedură pentru efectuarea acesteia, iar documentul de plată (OP sau chitanţă de plată la casierie) trebuie să ateste respectarea acestui termen.
 
În toate cazurile, certificatele se eliberează doar după confirmarea plăţii integrale a taxei de curs.
Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:
1. completarea formularului de înscriere
2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător
3. transmiterea contractului de formare profesională
4. plata taxei de curs
 
Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.
 
Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. Pentru plata taxei vă rugăm luaţi legătura cu coordonatorul cursului.
Acordul superiorului ierarhic
Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic sunt rugate să descarce formularul (pasul 2 din completarea formularului online) şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro.
 
Condiţii de anulare a participării
- dacă beneficiarul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului, i se returnează întregul tarif;
- dacă beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului, se reţine 20% din tarif;
- dacă beneficiarul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului, se reţine 100% din tarif.
 
În cazul în care IER anulează şi, pe cale de consecinţă, reprogramează programul de formare profesională, anunţă beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului:
- înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională,
sau
- restituie integral suma achitată de către beneficiar (în cazul în care acesta a achitat contravaloarea cursului).
There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile

Alte editii

Nu sunt inregistrari.