Protecția datelor personale în Uniunea Europeană

07/03/2016 - 08/03/2016 Tarif: 0 lei
Tarif plată anticipată: 0 lei
Termen înscriere: 04/03/2016
Termen plată anticipată: //
Inscriere incheiata
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Mihai Sebe - coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 141

Pe aceeași tema

Obiectivele cursului
Ca urmare a programului de formare, cursanții vor fi capabili:
• să înțeleagă și să definească sau să descrie principalele aspecte referitoare la protecția datelor personale în cadrul Uniunii Europene;
• să recunoască influenta și efectul politicilor europene la nivel național și să poată acționa în consecință;
• să înțeleagă limbajul comunitar (eurojargonul) și să utilizeze adecvat terminologia specifică utilizată în domeniul protecției datelor personale.
 
Cui se adresează
Programul se adresează în special juriștilor și personalului de specialitate din instituții publice, dar și altor funcționari publici sau altor categorii socio-profesionale interesate de acest domeniu.

Diploma de absolvire 
Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România. Eliberarea Certificatului este condiţionată de o frecvență de minim 70 % din durata programului de formare.

*Selecția participanților la cursurile gratuite se va face pe principiul „primul venit, primul servit” în limita locurilor disponibile pentru fiecare curs. Pentru asigurarea unei reprezentativități cât mai mari, nu vor putea fi selectate mai mult de 2 persoane de la o singură organizație pentru participarea la cursurile gratuite. În cazul în care mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiași organizații se înscriu la aceste cursuri, organizatorii vor analiza în ce măsură există locuri disponibile, fără a afecta șansele de a beneficia de instruire ale altor organizații eligibile/selectate.
Tematica provizorie:
• Ce sunt datele personale?
• Interpretarea jurisprudențială și aplicarea administrativa
• Accesul la informații de interes public și protecția datelor personale 
• Claritatea și previzibilitatea limitărilor aduse exercițiului drepturilor fundamentale 
• Dreptul de a fi uitat
• Extrateritorialitatea reglementarilor referitoare la datele personale 
• Datele de trafic și localizare – date personale? 
• Agenții autonome pentru protecția datelor personale
 
Cursul se desfășoară zilnic între orele 9.00-17.00 (12 de ore de instruire - teoretică şi practică).
 
Locul desfăşurării
Cursurile se desfășoară la sediul IER din București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sala de conferințe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.

IN CURAND

Programul este subvenţionat din bugetul IER, în condiţiile desfăşurării la sediul IER.

Înscrierea la curs se realizează individual și presupune următorii pași:
1. completarea Formularului de înscriere, primit de la organizatori
2. confirmarea primirii, de către echipa de organizare, a Formularului de înscriere completat corespunzător
 
Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.

În cazul în care IER anulează și pe cale de consecință reprogramează programul de formare profesională, anunță beneficiarul imediat asupra acestei situații, precum și asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională și, în funcție de solicitarea beneficiarului, poate înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională.

There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile