Proiectul Phare RO 0006.18.02 „Formarea funcţionarilor publici din administraţia locală în Afaceri Europene şi Management de Proiect”

01/09/2002 - 31/10/2003 Tarif: 0 lei
Tarif plată anticipată: 0 lei
Termen înscriere: 30/08/2002
Termen plată anticipată: //
Inscriere incheiata
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pe aceeași tema

Proiectul Phare RO 0006.18.02 „Formarea funcţionarilor publici din administraţia locală în Afaceri Europene şi Management de Proiect” este primul proiect finanţat de Uniunea Europeană, al cărui obiectiv este formarea funcţionarilor din administraţia locală.

Scopul formării este de creştere a gradului de conştientizare a funcţionarilor publici din administraţia locală în privinţa chestiunilor legate de Uniunea Europeană, precum şi dezvoltarea capacităţii lor profesionale de a concepe şi gestiona proiecte, cu o atenţie specială acordată finanţărilor europene nerambursabile.

Proiectul s-a desfăşurat în perioada septembrie 2002 - octombrie 2003 şi a avut trei componente principale:

Totodată, prin acelaşi proiect au fost realizate un Manual de Management al Proiectelor şi o serie de Broşuri de informare privind unele politici europene comune (politica agricolă, politica de mediu, politica regională, politica de energie, politica socială, politica de concurenţă) precum şi o broşură privind instituţiile europene şi procesul de luare a deciziilor în UE.

Un numar de 340 funcţionari locali au participat la cursurile de formare

Institutul European din România a primit pentru implementarea proiectului asistenţă de specialitate din partea unui consorţiu internaţional condus de firma de consultanţă Human Dynamics din Austria.

There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile

Alte editii

Nu sunt inregistrari.