Program de formare generală pentru potenţialii utilizatori de fonduri structurale

27/11/2006 - 13/12/2006 Tarif: 0 lei
Tarif plată anticipată: 0 lei
Termen înscriere: 24/11/2006
Termen plată anticipată: //
Inscriere incheiata
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pe aceeași tema

Programul s-a realizat sub forma a trei module de formare de câte 3 zile fiecare.
Cursurile s-au adresat consiliilor judeţene şi locale incluse în H.G. 811/2006, care priveşte finanţarea din bugetul MIE a asistenţei tehnice pentru proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.
Selecţia efectivă a cursanţilor a fost făcută de către autorităţile locale vizate, pe baza unor criterii indicative care au fost întocmite de IER şi transmise conducerii instituţiilor respective.

Tematica cursului a acoperit următoarele subiecte:

  • politica de coeziune economică şi socială şi fondurile structurale şi de coeziune
  • cadrul instituţional şi operaţional
  • prezentarea programelor operaţionale din România
  • ciclul de viaţă al programelor şi al proiectelor
  • cerinţe privind pregătirea şi elaborarea proiectelor
  • evaluarea şi selecţia proiectelor
  • instrumente de analiză socio-economică
There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile

Alte editii

Nu sunt inregistrari.