Norme si proceduri de tehnica legislativa

18/04/2016 - 19/04/2016 Tarif: 0 lei
Tarif plată anticipată: 0 lei
Termen înscriere: 15/04/2016
Termen plată anticipată: //
Inscriere incheiata
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Mihai Sebe - coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 141

Pe aceeași tema

Obiectivele cursului
Ca urmare a programului de formare, cursanții vor fi capabili:
  • să înțeleagă și să definească sau să descrie principalele aspecte referitoare la elaborarea actelor normative;
  • să înțeleagă și să utilizeze adecvat terminologia specifică utilizată în domeniul elaborării actelor normative.
 
Cui se adresează
Programul se adresează în special juriștilor şi personalului de specialitate din instituții publice, dar și altor funcționari publici sau altor categorii socio-profesionale interesate de acest domeniu.
 
Diploma de absolvire 
Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România. Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minim 70 % din durata programului de formare.
 
*Selecția participanților la cursurile gratuite se va face pe principiul „primul venit, primul servit” în limita locurilor disponibile pentru fiecare curs. Pentru asigurarea unei reprezentativități cât mai mari, nu vor putea fi selectate mai mult de 2 persoane de la o singură organizație pentru participarea la cursurile gratuite. În cazul în care mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiași organizații se înscriu la aceste cursuri, organizatorii vor analiza în ce măsură există locuri disponibile, fără a afecta șansele de a beneficia de instruire ale altor organizații eligibile/selectate.
Tematica provizorie:
• Tipuri de acte normative. Ierarhie. Inițiativa normativă. Transparența decizională
• Documentare. Jurisprudență și doctrină juridică. Raportul cu legislația europeană și cu tratatele internaționale
• Alegerea actelor normative în vederea reglementării relațiilor sociale. Raportul cu politicile publice. Avizare. Motivarea proiectelor
• Structura și stilul actelor normative.  Vocabular și terminologie utilizate în redactarea actelor normative
• Sistematizarea conținutului normativ
• Modificarea actelor normative
• Publicitatea actelor normative
 
Cursul se desfășoară zilnic între orele 9.00-17.00 (12 ore de instruire - teoretică şi practică).
 
Locul desfășurării
Cursurile se desfășoară la sediul IER din București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sala de conferințe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.

IN CURAND

Programul este subvenționat din bugetul IER, în condițiile desfășurării la sediul IER.

Înscrierea la curs se realizează individual și presupune următorii pași:
1. completarea Formularului de înscriere, primit de la organizatori
2. confirmarea primirii, de către echipa de organizare, a Formularului de înscriere completat corespunzător
 
Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.

În cazul în care IER anulează și, pe cale de consecință, reprogramează programul de formare profesională, anunță beneficiarul imediat asupra acestei situații precum și asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională și, în funcție de solicitarea beneficiarului, poate înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională.

There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile