Ingineria valorificarii deseurilor

10/12/2015 - 11/12/2015 Tarif: 0 lei
Tarif plată anticipată: 0 lei
Termen înscriere: 09/12/2015
Termen plată anticipată: //
Inscriere incheiata
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Gigi Mihăiţă - coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 112

Pe aceeași tema

Obiectivele cursului
Ca urmare a programului de formare, cursanţii vor fi capabili:
 • să înţeleagă principiile gestionării deşeurilor şi influenţa diverşilor factori sociali şi economici în atingerea ţintelor stabilite la nivel european privind gestionarea deşeurilor;
 • să înţeleagă şi să descrie tehnici de valorificare a principalelor tipuri de materiale din deşeurile municipale şi de producţie prin prisma celor mai bune tehnici disponibile;
 • să recunoască şi să înţeleagă influenţa şi efectul gestionării deşeurilor asupra calităţii mediului, a protejării resurselor şi a sănătăţii umane.
 
Cui se adresează
Programul se adresează în special funcţionarilor din administraţia publică (centrală şi locală) cu responsabilităţi în domeniul protejării mediului sau a gestionării deşeurilor, dar şi acelora care doresc să dobândească o pregătire generală privind principii şi tehnici de valorificare a unor materiale din deşeuri. 
 
Condiţie minimă de acces - studii superioare finalizate.
 
Diploma de absolvire
Cursul se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România. Eliberarea Certificatului este condiţionată de o frecvenţă de minim 70% din durata programului de formare.
 
*Selecţia participanţilor la cursurile gratuite se va face pe principiul „primul venit, primul servit” în limita locurilor disponibile pentru fiecare curs. Pentru asigurarea unei reprezentativităţi cât mai mari, nu vor putea fi selectate mai mult de 2 persoane de la o singură organizaţie pentru participarea la cursurile gratuite. În cazul în care mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii se înscriu la aceste cursuri, organizatorii vor analiza în ce măsură există locuri disponibile, fără a afecta şansele de a beneficia de instruire ale altor organizaţii eligibile/selectate.
 
Tematica provizorie
 • Deşeurile ca resursă materială şi energetică. Aspecte sociale şi economice ale valorificării deşeurilor.
 • Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) şi documentele de referinţă. Gestionarea integrată a deşeurilor. Principiul Poluatorul Plateste
 • Sisteme de gestionare a deşeurilor. Colectarea separată. Sistemul “depozit” pentru ambalaje. Tehnici de sortare a deşeurilor.
 • Reciclare şi valorificare. Valorificarea deseurilor municipale. Valorificarea deşeurilor din mase plastice 
 • Valorificarea deseurilor biodegradabile. Tratarea mecano-biologică. Compostare. Biodigestie.
 • Valorificarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice. Valorificarea deseurilor din constructii si demolări.
 • Aspecte generale privind valorificarea termică a deşeurilor municipale. Coincinerarea în cuptoarele de ciment. Valorificare anvelope uzate
 • Deşeuri de producţie. Valorificarea deseurilor din industria termoenergetica.


Cursul se desfăşoară zilnic între orele 9.00-17.00 (12 de ore de instruire - teoretică şi practică).

Locul desfăşurării
Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.

Prof. Univ. Dr. Rodica Stănescu, Universitatea Politehnica din București

Programul este subvenţionat din bugetul IER, în condiţiile desfăşurării la sediul IER.

Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:
1. completarea formularului de înscriere
2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător
 
Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete, până la completarea grupelor.
Acordul superiorului ierarhic
Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private, şi necesită acordul superiorului ierarhic, trebuie să descarce formularul (pasul 2 din completarea formularului online) şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro.
 
În cazul în care IER anulează, şi pe cale de consecinţă reprogramează, programul de formare profesională, anunţă beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului, îl înscrie pe acesta la următoarea sesiune a programului de formare profesională.
There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile

Alte editii

Nu sunt inregistrari.