Ingineria valorificării deșeurilor 2017

05/09/2017 - 06/09/2017 Tarif: 0 lei
Tarif plată anticipată: 0 lei
Termen înscriere: 21/08/2017
Termen plată anticipată: //
In curand
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Valentin Ciobanu - coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 112

Pe aceeași tema

Locurile au fost ocupate. Va multumim pentru interesul manifestat pentru acest curs!
Urmatoarea sesiune va fi organizata in cursul anului viitor.
Pentru orice intrebari si clarificari nu ezitati sa ne contactati la adresa formare@ier.ro
 
Persoane înscrise: 30/30 (16.08.2017)
 
Obiective generale 
Înțelegerea principiilor gestionării deșeurilor şi influența diverșilor factori sociali şi economici în atingerea țintelor stabilite la nivel european privind gestionarea deșeurilor;
Înțelegerea şi descrierea tehnicilor de valorificare a principalelor tipuri de materiale din deșeurile municipale şi de producție prin prisma celor mai bune tehnici disponibile;
Recunoașterea şi înţelegerea influenţei şi efectul gestionării deşeurilor asupra calității mediului, a protejării resurselor şi a sănătății umane.
 
Cui se adresează? / Grup-țintă
Angajați din instituții publice sau private cu responsabități în domeniul protejării mediului sau a gestionării deșeurilor;
Persoanele care doresc sa dobândească o pregătire generală privind principii și tehnici de valorificare a unor materiale din deșeuri.
 
Diplomă de absolvire
Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România.
Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minimum 70% din durata programului de formare.
 
 
Notă: Toate cursurile IER se adresează persoanelor cu studii superioare finalizate sau studenti in an terminal.
Tematică provizorie
Deşeurile ca resursă materială şi energetică. 
Aspecte sociale şi economice ale valorificării deşeurilor.
Generarea deşeurilor – date si statistici. Gestionarea integrată a deşeurilor. Ierarhia gestionării deşeurilor.
Principiul Poluatorul Plătește 
Reciclarea/ valorificarea deșeurilor municipale. Colectarea separată a deşeurilor municipale. Sistemul „garanţiei”.
Tehnici de sortare a deşeurilor. Valorificarea deşeurilor din mase plastice.
Valorificarea deșeurilor biodegradabile. 
Tratarea mecano-biologică. Compostare. Biodigestie. Valorificarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice (DEEE). Valorificarea deșeurilor din construcții și demolări (DC&D). 
Valorificare autovehichule scoase din uz (ASU)Aspecte generale privind valorificarea termică a deşeurilor municipale. Coincinerarea în cuptoarele de ciment. 
Cele mai bune tehnici disponinile (BAT) şi documentele de referinţă (BREF). Deşeuri industriale.
Valorificarea deșeurilor din industria termoenergetică. 
 
Notă: Agenda este orientativă. O parte din teme pot suferi modificări.
 
Durata
Cursul se desfășoară pe parcursul a două zile, între orele 9.00-17.00 (total: 12 ore de instruire - teoretică și practică).

dna. Rodica Stănescu

Programul este subvenționat din bugetul IER, în condițiile desfășurarii la sediul IER.
Subvenționarea presupune lipsa taxei de înscriere, dar nu acoperă cheltuielile cu transportul, cazarea sau masa de prânz.
 
Condiții de înscriere/participare 
Studii superioare finalizate sau studenți în an terminal.
 
Locurile au fost ocupate. Va multumim pentru interesul manifestat pentru acest curs!
Urmatoarea sesiune va fi organizata in cursul anului viitor.
Pentru orice intrebari si clarificari nu ezitati sa ne contactati la adresa formare@ier.ro
 
Persoane înscrise: 30/30 (16.08.2017)
 
* Selecția participanților la cursurile fără taxă de participare se va face pe principiul „primul venit, primul servit” în limita locurilor disponibile (numărul maxim de participanți: 35). În cazul cursurilor subvenționate, pentru asigurarea unei reprezentativități cât mai mari, nu vor putea fi selectate mai mult de două (2) persoane de la o singură organizație. În cazul în care mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiași organizații se înscriu la aceste cursuri, organizatorii vor analiza în ce măsură există locuri disponibile, fără a afecta șansele de a beneficia de instruire ale altor organizații eligibile/selectate.
 
Locul desfășurării
Cursurile se desfășoară la sediul IER din București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sala de conferințe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.
 
Anularea sau reprogramarea unui curs 
Un curs poate fi anulat sau reprogramat în una dintre următoarele situații:
- în cazul în care numărul persoanelor înscrise este mai mic de 7 (șapte);
- în situații de forță majoră sau caz fortuit, formatorul/formatorii nu își pot îndeplini obligațiile contractuale;
- în cazul în care, în condiții de forță majoră sau caz fortuit, IER nu poate organiza programul de formare profesională.
 
În situația în care doriți înscrierea a mai mult de două persoane sau organizarea unui curs individualizat pentru instituția/compania dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa formare@ier.ro
There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile