Formare generală în afaceri europene

01/06/2007 - 30/11/2007 Tarif: 0 lei
Tarif plată anticipată: 0 lei
Termen înscriere: 31/05/2007
Termen plată anticipată: //
Inscriere incheiata
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pe aceeași tema

Programul s-a realizat în perioada iunie-noiembrie 2007 sub forma a şase module de formare, de câte 4 zile fiecare. Au fost invitaţi să participe funcţionari publici din cadrul administraţiei publice centrale şi locale.

Selecţia  cursanţilor a fost făcută la nivel local în cadrul prefecturilor, consiliilor judeţene şi primăriilor iar la nivel central, în cadrul ministerelor, pe baza unor criterii stabilite de IER şi transmise conducerii instituţiilor respective.

Modulele s-au desfăşurat conform următorului calendar:

Modul  I: 18 – 21 iunie 2007
Modul II: 25 – 28 iunie 2007
Modul III: 17 – 20 septembrie 2007

Modul IV: 2 - 5 octombrie 2007
Modul V: 15 – 18 octombrie 2007
Modul VI: 29 octombrie – 1 noiembrie 2007

La ultimele trei module, am contat iniţial pe participarea majoritară a funcţionarilor din administraţia locală.  În practică, răspunsul autorităţilor locale (consilii judeţene şi prefecturi) la invitaţia pe care le-am adresat-o de a-şi desemna participanţi, a fost dezamăgitor. Autorităţile locale au invocat fie lipsa fondurilor, fie baza legală pentru a trimite cursanţi la Bucureşti. În aceste condiţii, cele trei cursuri au fost deschise către alte categorii de institiţii publice decât ministerele, iar gradul de interes şi participarea la sesiunile de formare a dovedit că noua orientare a fost corectă.

Temele generale care au fost  prezentate în cadrul cursurilor sunt următoarele :

 1. Evoluţia cadrului instituţional, mecanismele de luare a deciziilor : scurt istoric al înfiinţării şi evoluţiei UE, definirea acquis-ului comunitar, tratatele constitutive,  drepturile şi obligaţiile statelor membre
 2. Politica în domeniul justiţiei şi afacerilor interne: principalele domenii de acţiune, Spaţiul Schengen, acquis-ul, evoluţia politicii şi tendinţe
 3. Politica externă şi de securitate comună: evoluţie, dimensiunile politicii, tendinţe actuale.
 4. Bugetul Uniunii Europene: veniturile şi cheltuielile din bugetul UE, acordul inter-instituţional.
 5. Piaţa internă a UE - uniunea vamală, cele patru libertăţi, politica de concurenţă şi ajutorul de stat : necesitate, beneficii, evoluţie, uniunea vamală, definirea celor patru libertăţi, politica de concurenţă şi  ajutor de stat în cadrul pieţei interne, relaţiile comerciale în interiorul UE şi în exteriorul UE, avantaje şi dezavantaje pentru statele membre.
 6. Uniunea economică si monetară - naşterea şi evoluţia politicii economice şi monetare, criteriile de  convergenţă, zona Euro, programele de convergenţă, instituţiile comunitare specifice, avantajele şi dezavantajele zonei euro, percepţia publică
 7. Politica de mediu a UE: dimensiunea trans-sectorială, abordarea integrată,  principii, evoluţie, domenii de intervenţie, acquis de bază, documente strategice, schimbările climatice.
 8. Politica agricolă comună: agricultură şi dezvoltare rurală, instrumentele financiare: evoluţie, pilonii agricultură şi dezvoltare rurală, plăţi directe compensatorii, plăţi directe şi tipuri de intervenţii prin proiecte.
 9. Politica de coeziune economică şi socială, instrumentele structurale ale UE:  principiile implementării, relaţia cu Strategia Lisabona şi Goteborg, obiectivele strategice europene, programele operaţionale în România, cadrul instituţional, alocarea financiară, tipuri de intervenţii, rezultate aşteptate.

Temele au fost prezentate astfel încât să permită cursanţilor înţelegerea conceptelor şi noţiunilor de bază şi să îi familiarizeze cu terminologia specifică europeană.

Echipa de formatori a fost compusă din:

 • prof. Florin Bonciu, „Universitatea Româno – Americană”, Bucureşti
 • prof Mihaela Luţaş, „Universitatea Babeş-Bolyai”, Cluj
 • prof. Simina Elena Tănăsescu,  Universitatea din Bucureşti
 • prof. Dan Manoleli, Universitatea din Bucureşti
 • drd. Dorina Năstase, Centrul Român de Studii Globale, membru TEAM Europe România.

Formatorii au fost selectaţi din reţeaua de colaboratori - formatori ai institutului.

Rezultatele programului

La acest program au participat un număr total de 153 de participanţi din administraţia publică, centrală şi locală. 150 participanţi au primit certificate de participare.

Eliberarea certificatelor s-a făcut pentru participanţii care au avut o prezenţă bună la curs şi au întrunit punctajul necesar la testul final de evaluare a cunoştinţelor

Formulare de evaluare a cursului, completate de participanţi la încheierea sesiunilor, au indicat următoarele nivele de apreciere: 30 % dintre participanţi au considerat cursul excelent, 62 % l-au găsit foarte bun, iar restul de 8 % l-au considerat bun.

Printre comentariile şi sugestiile menţionate de participanţi, sunt următoarele: 

 • Abordarea propusă de profesori şi deschiderea acestora este de remarcat. Ar fi interesant ca alte cursuri să intre în profunzimea subiectelor, evident în funcţie de aria de interes a fiecăruia.
 • Programul este foarte bine structurat din punct de vedere didactic.
 • Ar fi de dorit ca acest program să se desfăşoare pe o durată mai mare de timp, astfel încât să poată oferi participanţilor o abordare şi mai structurată a politicilor europene, precum şi posibilitatea realizării unor expuneri interactive.
 • Cursul a fost prezentat într-un mod interactiv şi eficace, de la simplu la complex, de la teorie la practică.
 • Doresc să particip şi la alte module de formare organizate de IER!
 • Sunt foarte utile aceste cursuri pentru toate nivelurile de pregătire. Este necesar să se continue şi cu alte cursuri pentru elaborarea de proiecte.
 • Experienţa şi competenţele profesorilor care au prezentat cursul au avut un mare impact asupra înţelegerii de ansamblu a afacerilor europene.
 • Adresez mulţumiri echipei care a contribuit la buna desfăşurare a cursului şi le urez succes în continuare. Doresc să fiu anunţat de organizarea viitoarelor cursuri şi dezbateri ale IER.
 • Deosebit de bine organizat, planificat, predat şi oferit. Locaţie centrală şi uşor accesibilă din orice zonă a Bucureştiului.
 • Subiectele/ temele au fost bine alese pentru a asigura obţinerea unei imagini de ansamblu vis-a-vis de UE, politici şi instituţii.
 • Materialele de curs sunt foarte bine structurate.
 • Este de remarcat profesionalismul lectorilor!
 • Ţinând cont de faptul că limbile străine reprezintă o necesitate ar fi excelent dacă IER ar organiza cât mai multe cursuri într-una din limbile de circulaţie internaţională.
 • După cursul general, ar trebui să urmeze nişte cursuri specializate, mai detaliate, care să includă aspecte practice pe anumite domenii, cu participarea unor practicieni sau experţi straini.
 • Este de apreciat prezentarea de exemple practice şi cazuri concrete, experienţa lectorilor şi interactivitatea cursurilor.
 • Felicit organizatorii pentru cursuri, profesorii pentru profesionalismul de care au dat dovadă. Organizarea cursului excelentă. Aş dori să particip şi la alte cursuri organizate de IER!
There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.