Formare generală în afaceri europene

23/03/2009 - 26/03/2009 Tarif: 0 lei
Tarif plată anticipată: 0 lei
Termen înscriere: 20/03/2009
Termen plată anticipată: //
Inscriere incheiata
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pe aceeași tema

Programul de formare generală în afaceri europene a fost organizat pentru prima oară în anul 2000, în urma unei finanțări Phare. Ulterior, acest curs a făcut parte cu regularitate din oferta Institutului European din România. Anul 2009 a reprezentat cea de-a cincea ediție a acestui proiect care s-a materializat printr-o succesiune de trei sesiuni de formare.

IER a realizat în 2007 o analiză a nevoilor de formare în afaceri europene în rândul administrației publice din România; analiză care a certificat necesitatea unei pregătiri la nivel general și introductiv în domeniul afacerilor europene pentru largi categorii de funcționari publici din rândul administrației centrale și locale. În consecință, programul de formare generală în afaceri europene are ca destinație finală îndeplinirea în condiții optime a sarcinilor de serviciu de către funcționarii publici din administrația centrală și locală.

Beneficiari

Majoritatea beneficiarilor programului de formare generală în afaceri europene – 2009 aparţin în principal ca mediu de activitate de administraţia centrală şi locală. La cele trei sesiuni de pregătire în afaceri europene au participat în total un număr de 116 persoane.

Cea mai mare parte a participanţilor din cadrul administraţiei publice îşi desfăşoară activitatea în instituţii publice centrale precum : Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ; Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; dar şi în instituţii ale administraţiei publice locale printre care: Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov, Instituţia Prefectului Judeţului Gorj.

Majoritatea cursanților s-au înscris în una dintre cele două categorii : consilieri sau experți. Alte funcții reprezentate la programul de formare în afaceri europene au fost cele de : director, șef serviciu și referent.

Obiective

Cursul de formare generală în afaceri europene se adresează în mod special funcționarilor publici din administrația publică, centrală și locală, care prin natura activităților profesionale pe care le desfășoară trebuie să fie informați în legătură cu noțiunile cheie privind instituțiile, funcționarea și politicile comune ale Uniunii Europene. Prin urmare, scopul acestui program constă în familiarizarea participanților cu privire la:  noțiunile fundamentale privind instituțiile europene, procesele de luare a deciziilor la nivel comunitar, politicile comune și instrumentele financiare asociate, precum și drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de a fi membru al UE.

Perioadele de desfăşurare

Cursul s-a desfăşurat pe parcursul a patru zile lucrătoare, cu durata de șase ore zilnic. În anul 2009, cele trei sesiuni de formare generală în afaceri europene organizate de IER au avut loc în perioadele: 23-26 martie, 19-22 octombrie și 16-19 noiembrie.

 

Detalii privind programul şi metoda de lucru

Programul de formare generală în afaceri europene s-a desfăşurat sub formă de module tematice, structurate astfel:

 • Instituţiile UE şi procesele de luare a deciziilor
 • Sistemul normativ al UE
 • Justiţie şi afaceri interne
 • Politica de mediu
 • Politici sociale şi politica de ocupare
 • Piaţa internă a UE
 • Politica de coeziune economică şi socială
 • Uniunea Economică şi Monetară
 •  Bugetul UE

Sesiunile au fost susţinute de o echipă formată din şase formatori profesionişti provenind în cea mai mare parte din mediul academic din România, dar şi din cel al experţilor independenţi. În cadrul programului, toți formatorii au utilizat experienţa acumulată de-a lungul activităţilor desfăşurate în învăţământul formal şi în formarea profesională a adulţilor, precum şi în domeniul afacerilor europene. Datorită experienței acumulate, cursurile au putut fi expuse într-un format dinamic și interactiv, încurajând în mod clar dezvoltarea spiritului critic.

Componența echipei de formatori din 2009 a fost următoarea:

 • Florin Bonciu – prof. univ. dr. la Facultatea de Studii ale Integrării Economice Europene, Universitatea Româno-Americană din București;
 • Sorin Cace – prof. univ, doctor în sociologie şi economie, cercetător științific la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română, București;
 • Mihaela Dumitrescu - formator senior în Afaceri europene şi Fonduri structurale cu accent pe cadrul instituțional și politicile Uniunii Europene;
 • Mihaela Luțaș – prof. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca;
 • Rodica Stănescu – dr. ing. la Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Universitatea Politehnică din Bucureşti;
 • Simina-Elena Tănăsescu – prof. univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

 La încheierea fiecărei sesiuni, participanţii au avut de parcurs un test de evaluare a cunoştinţelor, pe baza căruia IER a eliberat un certificat de participare.

Impresiile participanţilor

 Evaluarea programului de formare în afaceri europene de către cursanţi s-a făcut prin completarea unui sondaj de opinie cu titlu de anonimat. Conținutul formularului s-a rezumat pe de o parte la întrebări prin care se acordă calificative pentru nivelul general al cursului şi al modulelor, iar pe de altă parte la întrebări deschise legate de cele mai utile, respectiv redundante  probleme expuse pe parcursul celor 4 zile de curs. De asemenea, au fost solicitate sugestii şi comentarii adiţionale.

La nivelul întregului program, evaluările s-au înscris în cadrul calificativelor foarte bine (45,71%) şi excelent (50,95%). Cele 9 module au obţinut calificative de bine, foarte bine şi excelent; ultimul calificativ menționat fiind cel mai frecvent întâlnit în răspunsurile participanților.

Impresiile pozitive asupra cursului au reieșit nu doar din datele concludente precizate anterior, ci și din dorința exprimată de un număr mare de cursanți de a participa și pe viitor la cursurile organizate de IER. Cele mai utile informații/teme identificate de beneficiarii programului de formare sunt următoarele: aprofundarea cadrului instituțional al UE, familiarizarea cu termeni specifici UE,  procesul decizional, baza legislativă a politicii de mediu, bugetul UE, precum și implicarea participanților prin abordări dinamice ale modulelor tematice expuse.

În privința criticilor aduse menționăm următoarele aspecte: prezentarea prea detaliată a politicii de mediu, focalizarea permanentă pe politica internă, istoricul UE, afluența multor cunostințe/informații în doar 4 zile, probleme legate de logistică cum ar fi capacitatea prea mică a sălii de formare sau instalația de aer condiționat.

Sugestiile şi recomandările participanților s-au axat pe: continuarea programelor, diversificarea temelor şi promovarea  mai intensă a cursurilor organizate de IER în cadrul instituţiilor publice, precum şi susținerea cursurilor în limbile franceză sau engleză.

Ulterior, vă redăm cele mai reprezentative sugestii și păreri:

 • curs dinamic cu aplicabilitate pratică;
 • pregătire impecabilă din punct de vedere profesional a formatorilor care au reușit să  prezinte informațiile într-un mod structurat și interactiv;
 • curs cu un grad ridicat de utilitate pentru persoanele debutante într-o carieră;
 • o bună acoperire a problematicii afacerilor europene;
 • profesionalism redat prin: seriozitate, punctualitate, valoare, egalitate, deschidere, prietenie;
 • prezentări deosebit de interesante, foarte bine documentate, foarte utile în dezvoltarea cunoștințelor generale;
 • sistemul de testare nu este elocvent în măsura în care alegerea cursului este voluntară;
 • necesitatea unor mici corelări între diversele teme abordate.

 Organizatori

 Programul de Formare generală în afaceri europene a fost organizat de către Institutul European din România la sediul său din Bucureşti, bdul Regina Elisabeta, nr.7-9, în sala de conferinţe de la etajul IV.

There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.