Expert prevenire şi combatere a corupţiei

05/05/2014 - 07/05/2014 Tarif: 0 lei
Tarif plată anticipată: 0 lei
Termen înscriere: 22/04/2014
Termen plată anticipată: //
Inscriere incheiata
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs, persoana de contact este Gigi Mihăiţă, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 134, mobil: 0763 686 899, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro

Pe aceeași tema

Selecţia participanţilor la cursurile gratuite se va face pe principiul „primul venit, primul servit” în limita locurilor disponibile pentru fiecare curs. Pentru asigurarea unei reprezentativităţi cât mai mari, nu vor putea fi selectate mai mult de 1 persoana de la o singură organizaţie pentru participarea la cursurile gratuite. În cazul în care mai mult de 1 persoana din cadrul aceleiaşi organizaţii se înscriu la aceste cursuri, organizatorii vor analiza în ce măsură există locuri disponibile, fără a afecta şansele de a beneficia de instruire ale altor organizaţii eligibile/selectate.

Condiţie minimă de acces - studii superioare finalizate.

Obiectivele generale ale cursului:

Obiectivele generale ale cursului sunt:

 1. Dobandirea de competente necesare cursantilor pentru cunoasterea si intelegerea cadrului conceptual, legal si institutional in domeniul promovarii integritatii si combaterii coruptiei in organizatii.
 2. Dobandirea de catre cursanti a competentelor specifice legate de cunoasterea si aplicarea în organizatiile din care fac parte a instrumentelor si politicilor de promovare a eticii si prevenire a coruptiei.

Cui se adresează:

Programul se adreseaza în special juristilor si personalului de specialitate din institutii publice (ministere, agentii guvernamentale si din institutiile autoritatilor publice locale) si/sau private, care prin natura activitatilor profesionale pe care le desfasoara trebuie sa fie informati în legatura cu notiunile de specialitate privind etica si prevenirea coruptiei.

Programul se finalizeaza cu eliberarea unui Certificat de participare din partea IER, cu conditia unei frecvente la cursuri de cel putin 70% din durata programului.

Locul desfăşurării

Programul este organizat de Institutul European din România. Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului (cu condiţia acoperirii cheltuielilor implicate - pentru informaţii, vă rugăm să vă adresaţi Biroului formare: formare@ier.ro).

Tematica provizorie

 • Definiţia corupţiei. Cauze şi consecinţe ale corupţiei
 • Politicile, organizaţiile şi instrumentele de prevenire a corupţiei la nivel naţional şi International
 • Politicile, organizaţiile şi instrumentele de combatere a corupţiei la nivel naţional şi international
 • Monitorizarea şi evaluarea politicilor anticorupţie
 • Metodologii de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie
 • Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie. Studii de caz
 • Identificarea măsurilor de remediere a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie Strategia internă de prevenire a corupţiei
 • Prevenirea corupţiei în achiziţiile publice
 • Etica în mediul de afaceri şi in instituţiile publice.
 • Rolul societăţii civile în prevenirea şi combaterea corupţiei

Modele de succes, exemple de eşec şi lecţii învăţate la nivel naţional şi internaţional în prevenirea şi combaterea corupţiei

Programul este subvenţionat din bugetul IER în condiţiile desfăşurării la sediul IER.

Înscrierea la acest seminar se realizează individual şi presupune următorii paşi:

 1. completarea formularului online

Confirmarea participării la curs se face respectând ordinea înscrierii, până la completarea grupelor.

There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile

Alte editii

Nu sunt inregistrari.