Expert informații pentru afaceri. Elemente introductive

11/11/2015 - 13/11/2015 Tarif: 500 lei
Tarif plată anticipată: 450 lei
Termen înscriere: 10/11/2015
Termen plată anticipată: 03/11/2015
Anulat
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Gigi Mihăiţă - coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 112

Pe aceeași tema

Cui se adresează
Se adresează functionarilor publici şi mediului de afaceri în vederea perfecționării deciziei de politică publică şi facilitării unei mai bune comunicări între cele două domenii (public și privat) pornind de la o platformă comună de cunoaștere.
 
Dobândirea cunoştinţelor, abilităţilor şi dezvoltarea aptitudinilor necesare formării competenţelor specifice domeniului intelligence competitiv şi managementului cunoaşterii cu aplicabilitate în instituţiile de administraţie publică;
 
Pentru atingerea acestor obiective expertul în informaţii pentru afaceri desfăşoară, respectând strict cadrul legal şi o serie de principii deontologice, următoarele activităţi: 
• identifică şi prioritizează împreună nevoile de informaţii ale entității solicitante;
• planifică activitatea de culegere de informaţii;
• identifică şi evaluează potențialele surse de informaţii;
• contactează şi exploatează sursele;
• integrează informaţiile culese în baze de date;
• verifică informaţiile culese prin intermediul altor surse independente;
• analizează prin metode profesionale informaţiile disponibile;
• sintetizează materiale informative care să răspundă nevoilor entității solicitante;
• diseminează materialele informative finite entității solicitante;
• solicită şi integrează reacţia beneficiarului la materialul informativ;
• identifică şi evaluează vulnerabilităţile, ameninţările potenţiale şi riscurile informative la adresa entității solicitante;
• propune şi aplică măsuri de contracarare a riscurilor şi ameninţărilor concrete. 
 
Ocupaţia Expert informaţii pentru afaceri presupune desfăşurarea unui complex de activităţi specifice ale căror obiective finale sunt: 
• sprijinirea deciziei de afaceri cu produse informative dedicate; 
• sprijinirea operaţiunilor de afaceri în desfăşurare cu informaţii curente; 
• protejarea patrimoniului informaţional al unei entități de acţiunile concurenţilor sau unor entităţi ostile. 
 
Expertul în informaţii pentru afaceri poate activa ca angajat într-un compartiment de specialitate, independent în organigrama companiei (consultant intern) sau în cadrul unei companii specializate de informaţii pentru afaceri (consultant extern).
 
Diploma de absolvire
Cursul se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România. Eliberarea Certificatului este condiţionată de o frecvenţă de minim 70 % din durata programului de formare.
Tematică provizorie:
• Activitatea de informații. Prezentare generală.
• Strategie și competitivitate națională, instituțională și organizațională.
• Planificarea culegerii de informații din mediul intern organizației.
• Planificarea culegerii de informații din mediul extern organizației.
• Sursele de informații și caracteristicile acestora.
• Monitorizarea, scanarea .i înregistrarea informațiilor din mediul intern și mediul extern organizației.
• Sisteme informatice de suport al activității de analiză.
• Prelucrarea informațiilor din mediul intern organizației.
• Prelucrarea informațiilor din mediul extern organizației.
• Raportul de informații: obiective și caracteristici ale produselor informative.
• Sisteme informatice de suport în diseminarea produselor informative
• Bune practice în valorificarea informațiilor.


Cursul se desfăşoară zilnic între orele 9.00-17.00.

Locul desfăşurării
Cursurile se desfăşoară la sediul IER din Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.

IN CURAND

Tariful cursului
500 lei/participant - include prestaţia instructorilor, costul suportului de curs, pauzele de cafea.
 
Reduceri acordate
- 10% pentru înscriere cu cel puţin 1 săptămână înainte de începerea cursului;
- 10% pentru minim 3 cursanţi de la aceeaşi entitate, înscrişi pentru aceeaşi sesiune;
- 10% pentru entităţile publice sau private care au trimis cel puţin un participant la un curs anterior, cu plată
- 10% pentru orice entitate publică cu care se încheie contract de formare profesională cu cel puţin o săptămână înainte de începerea cursului
- 10% pentru cursanţii care au mai participat la un curs cu plată organizat de Biroul Formare, în cadrul Institutul European din România ;
- 10% pentru stagiari şi/sau voluntari ai Institutului European din România care deţin diploma de licenţă (cel puţin);
- 10% pentru persoanele pensionate;
- 10% pentru formatorii IER;
- 10% pentru cursurile comandate, pentru un minim de 10 persoane (excepţie fac cazurile în care instituţia face o solicitare de cel puţin două cursuri în acelaşi an, situaţie în care, la unul din cursuri se acceptă o înscriere de minim 8 persoane) 
 
Aceste reduceri NU se cumulează.
- pentru grupuri care depăşesc numărul minim stabilit pentru fiecare program de formare, din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază de către conducerea IER
- alte tipuri de reduceri negociate cu potenţialii beneficiari, fără ca încasările totale rezultate în urma negocierii să coboare sub suma estimată în buget ca încasări pentru acel tip de program/sesiune
 
Plata taxei de curs 
În cazul programelor cu taxă, plata se poate realiza în numerar la casieria IER sau prin transfer bancar pe baza facturii emise de IER, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
În mod obişnuit, plata se efectuează cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de începerea programului.
Pentru a beneficia de reducerea pentru plata anticipată, plata trebuie să fie efectuată integral până la termenul stabilit în prezenţa procedură pentru efectuarea acesteia, iar documentul de plată (OP sau chitanţă de plată la casierie) trebuie să ateste respectarea acestui termen. 
În toate cazurile, certificatele se eliberează doar după confirmarea plăţii integrale a taxei de curs.
Înscrierea la curs se realizează individual şi presupune următorii paşi:
1. completarea formularului de înscriere
2. confirmarea primirii formularului completat corespunzător
3. transmiterea contractului de formare profesională
4. plata taxei de curs
 
Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.
Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. Pentru plata taxei vă rugăm luaţi legătura cu coordonatorul cursului.
Acordul superiorului ierarhic
Persoanele care participă din partea unei instituţii publice sau private şi necesită acordul superiorului ierarhic le rugăm să descarce formularul (pasul 2 din completarea formularului online) şi să îl transmită coordonatorului programului prin e-mail (scanat) la adresa gigi.mihaita@ier.ro.
 
Condiţii de anulare a participării
Dacă beneficiarul anulează participarea la curs se va aplica una din următoarele situaţii:
• dacă beneficiarul se retrage cu peste 15 zile înainte de începerea cursului i se returnează întregul tarif;
• dacă beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului se reţine 20% din tarif;
• dacă beneficiarul se retrage cu 7 zile înaintea începerii cursului se reţine 100% din tarif. 
 
În cazul în care IER anulează şi pe cale de consecinţă reprogramează programul de formare profesională, anunţă beneficiarul imediat asupra acestei situaţii, precum şi asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, şi, în funcţie de solicitarea beneficiarului:
• înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională,
sau
• restituie integral suma achitată de către beneficiar (în cazul în care acesta a achitat contravaloarea cursului)
There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile

Alte editii

Nu sunt inregistrari.