Expert achiziții publice (curs autorizat ANC)

15/05/2017 - 19/05/2017 Tarif: 850 lei
Tarif plată anticipată: 765 lei
Termen înscriere: 13/05/2017
Termen plată anticipată: 08/05/2017
In curand
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Monica Ingeaua - coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 114

Pe aceeași tema

Obiective generale 
Înțelegerea procesului achizițiilor publice în România;
Cunoașterea legislației în domeniul achizițiilor publice;
Cunoașterea etapelor procesului de atribuire;
Dobândirea cunoștințelor necesare aplicării procedurilor de atribuire.
 
Cui se adresează? / Grup-țintă
- Angajaților din administrația publică
- Persoanelor implicate in activitatea de achiziții publice
 
Diploma de absolvire
Cursul se va finaliza cu un Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.
La absolvire se va elibera ca anexă a Certificatului de absolvire un Supliment descriptiv în care sunt menționate competențele dobândite.
Modalitate de examinare: test grilă și proiect.
 
Notă: Toate cursurile ANC se adresează persoanelor cu studii superioare finalizate.
Tematică
Legislatie
Cadrul institutional
Procesul achizitiilor publice 
Planificarea 
Procedurile de atribuire(1)
Modalitatile speciale de atribuire
Documentatia de atribuire(1)
Deschiderea  si evaluarea ofertelor
Atribuirea contractelor
Anularea procedurilor de atribuire
Dosarul achizitiei publice
Cai de atac
Prezentare generala Sistemul Electronic de Achizitii Publice  - SEAP
Publicarea documentatiei de atribuire
Organizarea achizitiilor directe on-line (catalog electronic)
Transmitere notificare cumparare directa (on-line/off-line)
Organizarea procedurilor on-line (prin mijloace electronice
Organizarea licitatiilor electronice
Accesare aplicatie DEMO – SEAP
 
Notă: Agenda este orientativă. O parte din teme pot suferi modificări.
 
Durata
Cursul se desfășoară pe parcursul a cinci zile, între orele 9.00-17.00 (total: 30 ore de instruire - teoretică și practică) la care se adaugă o zi pentru evaluarea cursanților.
 
Echipa de formatori este compusă din:
dna. Alina-Elena Brustureanu
dna. Adina Popescu
dna. Carmen Olteanu
 
Notă: Lista este orientativă și pot surveni modificări.
Taxa de înscriere: 850 lei
* Taxa de înscriere nu acoperă cheltuielile cu transportul, cazarea sau masa de prânz.
 
Se aplică un discount de 10% în următoarele situații:
a. Pentru contractare și/sau plată anticipată cu cinci (5) zile lucrătoare înainte de începerea cursului (în funcție de tipul instituției - publică sau privată);
b. Pentru număr de persoane înscrise și colaborare repetată;
c. Pentru diferite categorii de participanți.
 
Notă: Reducerile NU SUNT cumulative.
Pentru condițiile specifice de acordare a reducerilor, vă rugăm să contactați coordonatorul programului sau să ne scrieți la adresa formare@ier.ro . 
 
Important: 
Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată:
"ART. 47
    Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariaţilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit."
Condiții de înscriere/participare 
Studii superioare finalizate.
 
Înscrierile presupun următorii pași:
2. Echipa noastră vă va transmite de îndată modelul de contract, acordul superiorului (doar pentru angajații din sistemul public), respectiv factura proformă.
3. Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. 
Orice alte informații organizatorice vor fi transmise ulterior.
 
Notă: Cursul se organizează la înscrierea a minimum șapte (7) participanți. 
Locul desfășurării
Cursurile se desfășoară la sediul IER din București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sala de conferințe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.
 
Condiții de retragere a cursanților
Dacă beneficiarul de formare profesională dorește să se retragă, se aplică una dintre următoarele soluții:
- în cazul în care beneficiarul se retrage cu cel puțin 15 zile înainte de începerea cursului, se returnează întreaga taxă;
- în cazul în care beneficiarul se retrage cu 8-14 zile înaintea începerii cursului, se reține 20% din taxă;
- în cazul în care beneficiarul se retrage cu șapte (7) zile înaintea începerii cursului, taxa se reține integral.
 
Anularea sau reprogramarea unui curs 
Un curs poate fi anulat sau reprogramat în una dintre următoarele situații:
- în cazul în care numărul de participanți plătitori este mai mic de șapte (7);
- în situații de forță majoră sau caz fortuit, formatorul/formatorii nu își pot îndeplini obligațiile contractuale;
- în cazul în care, în condiții de forță majoră sau caz fortuit, IER nu poate organiza programul de formare profesională.
 
În situația în care doriți organizarea unui program individualizat pentru instituția/compania dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa formare@ier.ro .
There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile

Alte editii

Nu sunt inregistrari.